KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị kinh doanh II mới nhất 2021


Khái niệm Quản trị kinh doanh là gì? được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

Tài liệu môn Quản trị kinh doanh II mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị kinh doanh II mới nhất 2021

Tổng hợp bài tập dạng Quản trị kinh doanh II

Xác định mệnh đề chính xác hoặc không chính xác và giải thích?

Câu 1. Biểu hiện của tính bắt buộc trong các kế hoạch là “Tính pháp lệnh đối với các chủ thể theo mục tiêu”.

Câu 2. Quan niệm đơn thuần cho rằng con người là một trong các nguồn lực SX, là nguồn lực dễ dàng hạ giá nhất.

Câu 3. Động lực lao động là cố gắng để đạt mục tiêu của mỗi cá nhân và là một quá trình tâm lý mà nó định hướng các hành vi cá nhân theo mục địch nhất định.

Câu 4. QT tài chính là QT các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành, phát triển và biến đổi vốn dưới các hình thức có liên quan; Đảm bảo doanh nghiệp luôn có lượng vốn cần thiết, cơ cấu phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh, góp phần đem lại hệ quả kinh doanh cao nhất.

Câu 5. Vấn đề trước tiên phải giải quyết để tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa là phải làm cho các nhà quản trị có nhận thức đúng đắn về công tác tiêu chuẩn hóa.

Câu 6. Kế hoạch bán hàng và các bộ phận kế hoạch khác như kế hoạch marketing, Kế hoạch quảng cáo,… có quan hệ biện chứng với nhau.

Câu 7. Vì khấu hao TS cố định (theo phương pháp bảo toàn tài sản về mặt hiện vật) hoàn toàn do DN chủ động trên DN có thể lợi dụng nó khấu hao thật nhiều khi cần vốn đáp ứng yêu cầu SX-KD.

Bài tập

Có các dự án và luồng tiền của các dự án như sau:
 

Dự án C0 C1 C2 C3 C4
A -5000 +1000 +1000 +3000 0
B -1000 0 +1000 +2000 +3000
C -5000 +1000 +1000 +3000 +5000
  1. Tính thời hạn thu hồi vốn của các dự án, biết lãi suất CK là 12%.
  2. Nếu sử dụng hình thức thu hồi vốn giản đơn và thời hạn tối đa là 2 năm thì những dự án nào được chọn?
  3. Nếu CP cơ hội vốn là 10%, theo phương pháp NPV thì dự án nào được chọn?
  4. Phương pháp thu hồi vốn giản đơn chưa tính tới dòng tiền khá lớn xuất hiện sau thời điểm thu hồi đủ vốn, đúng hay sai? Giải thích?

Bên trên là những bài tập mới nhất dành cho các bạn và dưới đây là tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Quản trị kinh doanh II mới nhất cho các bạn cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh II mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo