KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị hậu cần mới nhất 2021


Hậu cần là hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa. Trong sản xuất kinh doanh, đây  nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hóa, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường.

Tài liệu môn Quản trị hậu cần mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị hậu cần mới nhất 2021

Tổng hợp các câu dạng Quản trị hậu cần

Câu 1: Chuỗi cung ứng là gì? Vai trò của chuỗi cung ứng trong quản trị hậu cần? Cho ví dụ minh họa

Câu 2: Trả lời Đúng, Sai và giải thích ngắn gọn:

a/ Hàng hóa được vận chuyển bằng container là một dịch vụ vận tải đa phương tiện?

b/ Trong các phương tiện vận tải cơ bản, sai lệch tương đối về thời gian giao hàng của vận tải hàng không là nhỏ nhất?

c/ Trong hậu cần kinh doanh, người ta phân loại hàng dự trữ thành 2 nhóm là dự trữ thường xuyên và dự trữ trên đường đi? d/ Mức độ rủi ro của sản phẩm tỷ lệ nghịch với chi phí dự trữ?

Câu 3: Cho bảng sau đây về ảnh hưởng của mức dịch vụ khách hàng tới doanh thu và tới chi phí cung cấp dịch vụ của công ty A:

Phần trăm đơn hàng giao trong ngày (%)

 

50 60 70 80 90 95 100
Doanh thu (triệu USD/ năm)

 

3,8

 

7,0

 

9,0

 

10,0

 

10,5

 

10,8

 

11,0

 

Chi phí cung cấp dịch vụ (triệu USD/ năm)

 

5,8

 

6,0

 

7,0

 

7,5

 

8,5

 

9,0

 

14,0

 

a. Nêu nhận xét về doanh thu và chi phí của công ty A khi tăng mức dịch vụ khách hàng?

b. Công ty A nên đưa ra mức dịch vụ nào và vì sao?

c. Cạnh tranh có thể gây ra ảnh hưởng nào đến việc ra quyết định mức dịch vụ của công ty A?

Câu 4: Công ty cơ khí A chào hàng với công ty B phương thức mua hàng theo 3 mức giá phân biệt như sau:

Quy mô đơn hàng

 

Giá mua (đồng/ đơn vị)

 

Từ 01 đến 399

 

55.000

 

Từ 400 đến 799

 

50.000

 

Từ 800 đến 1199

 

46.000

 

Từ 1200 trở lên

 

43.000

 

Công ty B có nhu cầu bình quân hàng tháng là 3000 linh kiện. Chi phí đặt hàng bình quân là 150.000 đồng/ lần. Chi phí lưu kho bằng 15% giá mua. Công ty B nên đặt hàng mỗi lần bao nhiêu linh kiện?

Các dạng câu Quản trị hậu cần trên là những câu mới nhất cho bạn tham khảo cũng như dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Quản trị hậu cần cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Quản trị hậu cần mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo