KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị doanh nghiệp mới nhất 2021


Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác của công ty.

Tài liệu môn Quản trị doanh nghiệp mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị doanh nghiệp mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng câu hỏi Quản trị doanh nghiệp

Câu 1:

Trắc nghiệm 4 câu đ/s có giải thích đại khái như sau:

- Thuyết Z chú trọng việc khuyến khích công nhân làm việc thông qua yếu tố vật chất ->Sai

- Mô hình chức năng sẽ giảm sự quan tâm của lãnh đạo vào sản phẩm và tăng sự thu hút của khách hàng vào sản phẩm -> Đúng

- Bộ máy quản trị duy trì càng ổn định thì càng tốt -> Sai

- Quên rồi nhưng đáp án chắc chắn cũng là Sai

Câu 2:

Nêu nội dung chức năng quản trị và lĩnh vực quản trị. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng quản trị và lĩnh vực quản trị trong việc quản lý điều hành bộ máy quản trị

Câu 3:

Phân tích các phương pháp lãnh đạo của giám đốc. Theo em, phương pháp lãnh đạo nào phù hợp với giám đốc doanh nghiệp trong tình hình hiện nay

Câu 4:

Bài tập 3K (gồm 4 sản phẩm), ở đây là K1_Doanh thu

a. Tính giá thành đơn vị và lợi nhuận đơn vị theo từng sản phẩm

b. Tính lãi thô đơn vị theo từng sản phẩm và tổng lãi thô.

Nói chung là đề khá dễ thở.

Tổng hợp tài liệu dạng Quản trị doanh nghiệp mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo, câu hỏi, đề cương ôn tập,…

 

Tài liệu tham khảo môn Quản trị doanh nghiệp mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo