KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị chuỗi cung ứng mới nhất 2021


Quản lý chuỗi cung ứng cho phép quản lý tại các nhà máy và trong cả hệ thống các điểm cung của một công ty cho khách hàng.

Tài liệu môn Quản trị chuỗi cung ứng mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị chuỗi cung ứng mới nhất 2021

Các dạng câu hỏi Quản trị chuỗi cung ứng

Câu 1:

Hãy diễn đạt khái niệm quản trị chuỗi cung ứng (Không quá 100 từ).

Câu 2:

Trong số 5 hoạt động sau, hoạt động nào ít được nhà quản trị chuỗi cung ứng quan tâm nhất?: Dự trữ / Vận tải / Kho bãi / Tuyển dụng / Quan hệ đối tác

Câu 3:

Đặc điểm chung nhất của các mô hình/công cụ phân tích được sử dụng trong quản trị chuỗi cung ứng là gì? Giải thích ngắn gọn tại sao lại như vậy? (Không quá 50 từ)

Câu 4:

So sánh đặc điểm cơ bản của phương thức vận tải đường bộ và đường thủy (không quá 100 từ, gợi ý: kẻ bảng)

Câu 5:

Giải thích ngắn gọn và cho ví dụ về 3 loại chi phí trong vấn đề vận tải: chi phí cố định, chi phí biến đổi, và chi phí chung (Không quá 100 từ)

Câu 6:

Mối quan hệ giữa chi phí giữ hàng (carrying costs) và chi phí thu mua (procurement costs) có đặc điểm gì? (giải thích ngắn gọn và biểu diễn bằng hình vẽ)

Câu 7:

Giải thích ngắn gọn quan điểm quản trị chuỗi cung ứng chú trọng vào yếu tố kinh tế (không quá 100 từ)

Câu 8:

Trình bày một lý thuyết gốc thuộc quan điểm quản trị chuỗi dựa trên yếu tố kinh tế mà em biết hoặc thích (không quá 100 từ)

Câu 9:

Trình bày ngắn gọn lý thuyết chữ tín và sự cam kết trong quản trị chuỗi cung ứng (không quá 100 từ).

Qua một số câu hỏi trên Quản trị chuỗi cung ứng thì sau đây là tổng hợp dạng tài liệu môn Quản trị chuỗi cung ứng mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo Quản trị chuỗi cung ứng mới nhất : Tại đây

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo