KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị chi phí kinh doanh mới nhất 2021


Quản trị chi phí kinh doanh là công cụ chủ yếu cung cấp các thông tin bên trong cho bộ máy quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc ra quyết định quản trị. ... Như vậy, về nguyên tắc, quản trị chi phí kinh doanh phục vụ cho việc tập hợp và tính toán các chi phí của kết quả được tạo ra trong kinh doanh.

Tài liệu môn Quản trị chi phí kinh doanh mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị chi phí kinh doanh mới nhất 2021

Dạng câu hỏi Quản trị chi phí kinh doanh

Câu 1. Khẳng định hoặc phủ định các mệnh đề sau và giải thích tại sao?

  1. Vì tính chi phí kinh doanh theo điểm tập hợp và phân bổ các chi phí kinh doanh nên mọi doanh nghiệp nhất thiết phải thực hiện bước tính chi phí kinh doanh theo điểm
  2. Chi phí kinh doanh sử dụng lao động khác với chi phí tài chính sử dụng lao động
  3. Tập hợp chi phí kinh doanh phát sinh theo loại tuân thủ nguyên tắc bảo toàn tài sản về mặt giá trị
  4. Tính chi phí kinh doanh giống kế toán tài chính về phương pháp tiến hành
  5. Tính chi phí kinh doanh đầy đủ và bộ phận giống nhau ở việc tập hợp các loại chi phí kinh doanh phát sinh tại từng điểm chi phí
  6. Nhiệm vụ của tính chi phí kinh doanh là cung cấp thông tin kinh tế bên trong làm cơ sở cho các quyết định quản trị

Câu 2. Câu hỏi luận có liên hệ thực tiễn?

Trình bày nhiệm vụ cung cấp thông tin làm cơ sở cho chính sách giá cả; hãy liên hệ thực tiễn nước ta và cho biết muốn hoàn thành nhiệm vụ này các doanh nghiệp nước ta phải làm gì?

Câu 3. Bài tập:

    Kiểm kê lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong tháng 12/2014 của một công ty như ở bảng sau.

T

Kí hiệu

Đơn

Giá cả

Nhập và kiểm kê nguyên vật liệu

T

nguyên vật liệu

Vị

tính

(nghìn đồng)

Dư 30/11

Nhập 8/12

Nhập 10/12

Nhập

16/12

Nhập

22/12

Nhập 26/12

Kiểm kê 31/12

1

2

3

4

101

102

103

104

m3

kg

chiếc

kg

20

30

30

24

1.200

1.200

1.200

1.200

1.800

200

1.000

1.550

8.000

1.500

1.200

1.200

2.000

700

1.300

0

2.000

1.000

1.500

2.000

6.000

4.000

2.000

3.000

500

600

800

1.000

    Các loại vật liệu phụ cần thiết khác được sử dụng có giá trị 720.000.000 đồng.

    Chu kì kinh doanh kéo dài 8 tháng. Dự báo về giá cả thị trường: giá vật liệu 101 ổn định; giá vật liệu 102 tăng 2%/1 tháng; giá vật liệu 103 tăng 1%/2 tháng và giá vật liệu 104 tăng 2% sau 3 tháng. Chỉ số giá cả của các loại vật liệu phụ là +1%/tháng.

    Năm 2013 công ty chi 600 triệu đồng thuê nâng cấp và sửa chữa nhà kho chứa nguyên vật liệu (thực hiện tháng 8.2013). Tổn thất do mất mát trong quá trình lưu kho ước tính là 12 triệu đồng/quí.

    Giá trị vốn dài hạn bình quân tháng là 13,2 tỉ đồng, lãi suất dài hạn bình quân của các ngân hàng tính theo tháng là 1,0%. Giá trị nguyên vật liệu lưu kho bình quân cần thiết trong tháng là 400 triệu đồng và vốn ngắn hạn bình quân ở khâu khác là 30 triệu đồng. Trong đó, Công ty chỉ có một nửa là vốn tự có, nửa còn lại phải vay ngân hàng. Anh (chị) hãy:

  1. Tính toán và tập hợp chi phí kinh doanh phát sinh theo loại trong tháng 12.2014 cho doanh nghiệp và giải thích dựa trên các cơ sở nào để tính được các kết quả ấy?
  2. Nếu không bảo toàn hiện vật thì đã tạo ra lượng “lãi giả” là bao nhiêu?
  3. Anh (chị) sử dụng thông tin chi phí nào để ra quyết định kinh doanh? Vì sao?

Dạng câu hỏi Quản trị chi phí kinh doanh mới nhất cũng như tổng hợp tài liệu môn Quản trị chi phí kinh doanh mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Quản trị chi phí kinh doanh mới nhất : Tại đây

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo