KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị chất lượng mới nhất 2021


Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

Tài liệu môn Quản trị chất lượng mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị chất  lượng mới nhất 2021

Tổng hợp một số dạng đề Quản trị chất lượng

Đề thi Quản trị chất lượng kỳ 1

Nguyên tắc 80/20, điều kiện tiên quyết iso 9001:2015, thoả mãn khách hàng, mô hình 5 khoảng cách : bình luânn nhận đinh, lấy ví dụ, nêu giải pháp; vẽ biểu đồ pb mật độ trung bình

Đề thi QT chất lượng kỳ 3

Câu 1. Nêu 20 câu hỏi nhằm đáh giá chất lượng về 1 dịch vụ bạn sử dụng.

Câu 2. Có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp có thể đem lại sự thỏa mãn kết hợp cao hơn

Câu 3. Phỏng vấn là pp tốn kém nhưng độ tin cậy cao

Đề thi QT chất lượng kỳ 3

Câu 1: Nguyên tắc ;lợi ích vai trò của ISO 9000. Vì sao các doanh nghiệp ngày nay lại quan tâm đặc biệt đến chất lượng sản phẩm.

Câu 2:
1.1 để đánh giá chất lượng sản phẩm có 6 tiêu chí cơ bản.
1.2 Mục tiêu của QTCL là phấn đấu đạt chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất.
1.3. doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 là do sức ép từ cơ quan nhà nước.
1.4. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu tiềm ẩn củ khách hàng thì khách hàng sẽ không chấp nhận sản phẩm.
1.5. Vai trò của lãnh đạo quyết định thành công của hệ thống chất lượng toàn diện.
1.6. triết lý của Deming là thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm ....

Đề thi QT chất lượng kỳ 2

Câu 1: Đúng sai giải thích lấy ví dụ
a. Sự thoả mãn khách hàng là tài sản quan trọng của doanh nghiệp
b. Chất lượng mang tính tương đối
Câu 2: Câu luận
a. Tại sao sản xuất sản phẩm chất lượng có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp?
b. Đặt 20 câu hỏi về chất lượng cái bút bạn đang dùng?
c. Đánh giá về chất lượng cái bút đó, đưa ra những cải tiến giải pháp mà nhà sản xuất cần sử dụng?
Câu 3: Bài tập
a. Vẽ biểu đồ pareto
b. Vẽ sơ đồ nhân quả về vấn đề có số lần phản ánh cao nhất

Với những đề thi trên Quản trị chất lượng thì cũng bài viết này đã tổng hợp tất cả các dạng bài tập, câu hỏi, đề cương ôn tập Quản trị chất lượng mới nhất cho các bạn tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo Quản trị chất lượng mới nhất : Tại đây

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo