KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản trị bán hàng mới nhất 2021


Quản trị bán hàng là một hoạt động nghiệp vụ tập trung vào việc ứng dụng thực tế các kỹ thuật bán hàng và quản lý hoạt động bán hàng của một công ty.

Tài liệu môn Quản trị bán hàng mới nhất 2021

Tài liệu môn quản lý bán hàng mới nhất 2021

Tổng hợp 40 câu hỏi dạng Quản trị bán hàng

1.   Khái niệm và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp. Nêu các hình thức bán hàng. 
2.   Khái niệm và vai trò của quản trị bán hàng trong doanh nghiệp 
3.   Mối quan hệ của quản trị bán hàng với lĩnh vực quản trị khác trong DN 
4.   Quy trình bán hàng của doanh nghiệp 
5.   Khái niệm Kế hoạch bán hàng của DN. Các nội dung của Kế hoạch bán hàng 
6.   Khái niệm, căn cứ dự báo bán hàng 
7.   Các phương pháp dự báo bán hàng 
8.  Khái niệm mục tiêu bán hàng. Trình bày các căn cứ xây dựng mục tiêu bán hàng 
9.   Lý do DN phải xác định các hoạt động và chương trình bán hàng trong xây dựng kế hoạch bán hàng. Các nội dung chủ yếu của một chương trình bán hàng 
10.   Nội dung của ngân sách bán hàng 
11. Khái niệm mạng lưới bán hàng. Hãy trình bày các đặc điểm, sơ đồ tổng quát và ưu nhược điểm của mô hình tổ chức mạng lưới bán hàng theo khu vực địa lý 
12.   Khái niệm mạng lưới bán hàng. Hãy trình bày các đặc điểm, sơ đồ tổng quát và ưu nhược điểm của mô hình tổ chức mạng lưới bán hàng theo sản phẩm 
13.   .   Khái niệm mạng lưới bán hàng. Hãy trình bày các đặc điểm, sơ đồ tổng quát và ưu nhược điểm của mô hình tổ chức mạng lưới bán hàng theo khách hàng 
14.   Các căn cứ lựa chọn cơ cấu tổ chức mạng lưới bán hàng Bên Trong DN. 
15.   Các căn cứ lựa chọn cơ cấu tổ chức mạng lưới bán hàng Bên Ngoài DN. 
16.    Khái niệm điểm và tuyến bán hàng 
17.   Căn cứ để lựa chọn điểm và ttuyến bán hàng của DN 
18.   Khái niệm, vai trò của lực lượng bán hàng trong DN 
19.   Phân biệt lực lượng bán hàng thuộc biên chế và không thuộc biên chế của DN 
20.   Tiêu chuẩn công việc của lực lượng của LLBH 
21.   Khái niệm và căn cứ xác định quy mô lực lượng bán hàng 
22. Khái niệm định mức bán hàng cho lực lượng bán hàng. Lý do DN phải xác định định mức bán hàng cho lực lượng này 
23.   Các loại định mức bán hàng 
24.   Các tiêu chuẩn tuyển dụng nhà quản trị bán hàng của DN. Phân biệt sự khác nhau về tiêu chuẩn kiến thức khi tuyển dụng nhà quản trị và NVBH 
25. Khái niệm và vai trò của đào tạo LLBH
26.   Các phương pháp đào tạo lực lượng bán hàng 
27.   Vai trò của đãi ngộ LLBH. Các biện pháp đãi ngộ LLBH 
28.   Khái niệm kiểm soát bán hàng. Lý do DN phải kiểm soát hoạt động bán hàng 
29.   Khái niệm tiêu chuẩn kiểm soát bán hàng. Các loại tiêu chuẩn để kiểm soát hoạt động bán hàng của DN? 
30.   Lý do phải đo lường kết quả hoạt động bán hàng trong công tác kiểm soát hoạt động bán hàng. DN có thể sử dụng các công cụ nào để đo lường kết quả hoạt động bán hàng 
31.   Lý do phải đánh giá mức độ hoàn thành công việc của LLBH trong kiểm soát bán hàng của DN. Các phương pháp đánh giá 
32.   Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc của LLBH 
33.   Các tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành của LLBH 
34.   Khái niệm khuyến mãi bán hàng. Lý do DN phải khuyến mãi bán hàng 
35.   Các hình thức khuyến mãi bán hàng 
36.   Để xây dựng các ý tưởng khuyến mãi DN cần phải phân tích các yếu tố nào? 
37.   Ưu, nhược điểm của các DN thực hiện khuyến mãi theo hình thức tự tổ chức và thuê ngoài 
38.   Các lợi ích của tổ chức dịch vụ sau bán (hậu mãi). Các mô hình tổ chức dịch vụ sau bán chủ yếu của DN 
39.    Khái niệm và tầm quan trọng của dịch vụ sau bán 
40.    Các loại dịch vụ hậu mãi phổ biến của DN 

Dạng câu hỏi Quản trị bán hàng trên giúp bạn giải quyết những vấn đề về trắc nghiệm và tự luận cũng như ở bài viết này tổng hợp tài liệu Quản trị bán hàng mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản trị bán hàng mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo