KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản lý tổ chức (CN) mới nhất 2021


Nếu giải thích theo từng câu chữ thì “Quản lý tổ chức” có nghĩa là “Vận hành tổ chức một cách trơn tru”. “Tổ chức” có nghĩa là 2 người trở lên có cùng chí hướng tập hợp lại, cùng nhau làm việc tập thể, vì thế để “vận hành một cách trơn tru” thì cần có những kiến thức, bí quyết riêng.

Tài liệu môn Quản lý tổ chức (CN) mới nhất 2021

Tài liệu quản lý tổ chức CN mới nhất 2021

Phân tích ưu và nhược điểm các phương pháp quản lý tổ chức, liên hệ vận dụng phương pháp kinh tế?

1. Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các nguyên tắc quản lý các nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp quản lý.

Phương pháp quản lý là tổng thể những cách thức tác động có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý (cấp dưới và các tiềm năng của tổ chức) và khách thể quản lý (các hệ thống khác, các ràng buộc của môi trường…) trên cơ sở lựa chọn những công cụ và phương tiện thích hợp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Có thể thể phân loại các phương pháp quản lý theo nhiều cách như: (1) Căn cứ vào phương thức tác động, có phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp; (2) căn cứ vào chức năng quản lý, có các phương pháp kế hoạch hoá, phương pháp tổ chức, phương pháp kiểm tra, hạch toán…; (3) căn cứ vào nội dung và cơ chế hoạt động quản lý, có các phương pháp kinh tế, phương pháp hành chính – tổ chức, và phương pháp tâm lý – xã hội/giáo dục; (4) căn cứ vào phạm vi, đối tượng tác động có các phương pháp quản lý nội bộ hệ thống và các phương pháp tác động lên các hệ thống khác.

Ở đây chúng ta cùng tìm hiểu các phương pháp quản lý theo nội dung và cơ chế hoạt động. Theo đó ta chia thành các nhóm phương pháp quản lý chủ yếu như sau:

        – Nhóm phương pháp kinh tế

        – Nhóm phương pháp hành chính – tổ chức tổ chức

        – Nhóm phương pháp tâm lý – xã hội

        – Các hương pháp và kỹ thuật quản lý cụ thể

1. Nhóm phương pháp kinh tế

Nhóm phương pháp kinh tế là các phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế bằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế (tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, giá cả, lợi nhuận, lãi suất…) để cho đối tượng quản lý tự lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động của họ.

Cơ sở khách quan của các phương pháp kinh tế là sự vận dụng các quy luật kinh tế trong quản lý.

Phương pháp kinh tế có vai trò rất quan trọng và giữ vai trò trung tâm trong công tác quản lý vì nó tác động thông qua các lợi ích kinh tế, tạo ra sự quan tâm vật chất thiết thân của mỗi người và tập thể lao động, tạo ra động lực kinh tế trực tiếp khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, động lực đó càng vững chắc nếu lợi ích cá nhân được kết hợp đúng đắn với lợi ích của tập thể và xã hội.

    Ưu điểm:

    – Mỗi người tự mình quyết định cách làm việc sao co có thu nhập vật chất cao nhất sẽ giúp hiệu quả công việc đạt được cao nhất.

    – Tác động lên đối tượng quản lý một cách nhẹ nhàng, không gây ra sức ép tâm lý, tạo ra bầu không khí thoaỉ mái, dễ được chấp nhận.

– Tính dân chủ rất cao, các đối tượng quản lý có quyền lựa chọn hành động theo ý mình.

– Nó kích thích khả năng sáng tạo, phát huy tính sáng tạo trong công việc, mang lại hiệu quả rất cao.

– Có thể áp dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng trong nhiều điều kiện hoàn cảnh và trong nhiều lĩnh vực.

    Nhược điểm:

    – Nếu coi nó là duy nhất sẽ lệ thuộc vào vật chất, quên các giá trị tinh thần, đạo đức, truyền thống văn hóa, hủy hoại môi trường sống…

    – Không có sự dảm bảo thực hiện cao vì nó không bắt buộc.

– Dễ bị đối tượng quản lý xem thường nếu không kèm theo các phương pháp tác động khác.

Vận dụng:

Tại cơ quan (, các phương pháp quản lý kinh tế được vận dụng như: Có chế độ đãi ngộ đối với giáo viên, nhân viên (được hưởng thêm 50% lương); thưởng các tổ chuyên môn và cá nhân bồi dưỡng học sinh giỏi có giải quốc gia; thưởng các tổ chuyên môn có học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp, đại học…

 

Câu hỏi ôn tập dạng Quản lý tổ chức (CN)

1. Trình bày các mô hình cơ cấu tổ chức quản lý?

2. Phân tích các nguyên tắc chung về tổ chức?

3. Trình bày các mô hình có cấu tổ chức quản lý? ở đơn vị anh (chị) áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức quản lý nào? Nêu ưu điểm và nhược điểm của mô hình này và đề xuất hướng xử lý?

4. Trình bày nội dung các phương pháp quản lý tổ chức? liên hệ vận dụng phương pháp kinh tế tại địa phương hoặc đơn vị công tác?

5. Phân tích nội dung cơ bản chức năng lãnh đạo trong tổ chức?

 

Tài liệu tham khảo môn Quản lý tổ chức (CN) mới nhất : Tại đây

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo