KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản lý nguồn nhân lực công 2021


Quản lý nguồn nhân lực (QLNNL) trong khu vực công (KVC) là quá trình xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) cống hiến vì lợi ích chung của Nhà nước và xã hội.

Tài liệu môn Quản lý nguồn nhân lực công 2021

Tài liệu môn quản lý nguồn nhân lực công mới nhất 2021

Tổng hợp dạng đề Quản lý nguồn nhân lực công

Đề 1 

câu 1: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tuyển dụng? phân tích các chỉ tiêu đó
câu 2: đặc điểm tiền lương của người lao động trong tổ chức công 
câu 3 : Thế nào là đường chức nghiệp? Lựa chọn đường chức nghiệp cho bản thân cần cân nhắc điều gì.
Câu 4 : bài tâp 3đ : tính tiền lương tháng theo cấp bậc
Đề 2 
câu 1: yêu cầu của cán bộ tuyển dụng
câu 2: đặc trưng và chức năng tiền lương tối thiểu
câu 3: chỉ tiêu và phương pháp đánh giá năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV

Đề 3

Câu 1(2đ): căn cứ để tuyển mộ? có nhất thiết phải cần đến tuyển mộ không? tại sao
Câu 2(2đ): phân tích đặc điểm của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công?
câu 3:(3đ) trình bày đặc điểm chung của trả lương cho người làm việc trong tổ chức công ở các quốc gia
 

Đề 4

câu 1: tại sao phân tích công việc là cấp độ phân tích phù hợp nhất
câu 2: phân tích căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo
câu 3: phân tích những lỗi trong đánh giá nguồn nhân lực
câu 3: phân tích vai trò của phân tích công việc trong đánh giá nguồn nhân lực công.
 
ngoài ra còn mấy đề nữa có câu:
1. ví dụ về các cấp độ phân tích, 
2. vai trò của phân tích công việc trong tuyển dụng, 
3. vai trò của bộ phận chuyên trách NNL trong quản lý nguồn nhân lực
4. tại sao phương pháp phỏng vấn lại là phương pháp phổ biến nhất trong tuyển chọn
 

Đề 5

Câu 1: Để quá trình tuyển chọn có hiệu quả, cán bộ tuyển chọn cần đáp ứng nhg yêu cầu gì
Câu 2: Các lỗi và ảnh hưởng trong quá trình đánh giá NNL
Câu 3: Đường chức nghiệp
Câu 4: căn cứ xác định nhu cầu tào tạo, phân tích

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu các dạng đề Quản lý nguồn nhân lực công mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo môn học Quản lý nguồn nhân lực công này.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản lý nguồn nhân lực công mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo