KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản lý học I mới nhất 2021


Tài liệu môn Quản lý học I mới nhất 2021

Tài liệu môn quản lý học I mới nhất 2021

25 câu đúng sai dạng Quản lý học I

1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:
     a. Đúng b. Sai
 
2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
    a. Đúng       b. Sai
 
3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
   a. Đúng       b. Sai
 
4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
  a. Đúng      b. Sai
 
5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
    a. Đúng b. Sai
 
6) Ra quyết định là một khoa học:
    a. Đúng b. Sai
 
7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
    a. Đúng b. Sai
 
8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
    a. Đúng b. Sai
 
9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:
     a. Đúng b. Sai
 
10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:
    a. Đúng b. Sai
 
11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:
    a. Đúng b. Sai
 
12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:
  a. Đúng b. Sai
 
13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:
     a. Đúng      b. Sai
 
14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:
     a. Đúng b. Sai
 
15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:
    a. Đúng b. Sai
 
16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:
     a. Đúng b. Sai
 
17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:
    a. Đúng b. Sai
 
18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau:
     a. Đúng b. Sai
 
19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:
   a. Đúng b. Sai
 
20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:
   a. Đúng b. Sai
 
21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định:
   a. Đúng b. Sai
 
22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:
a. Đúng b. Sai
 
23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:
a. Đúng b. Sai
 
24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu:
a. Đúng b. Sai
 
25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:
a. Đúng b. Sai

Đối với trắc nghiệm môn Quản lý học I khá cần thiết đối với các bạn sinh viên đang theo học môn này, cũng như củng cố lại kiến thức và khóa những lỗ hổng kiến thức. Tài liệu môn Quản lý học I đã được tổng hợp dưới đây mà cách kỹ lượng nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng cần quan tâm tham khảo.

 

Tài liêu tham khảo môn Quản lý học I mới nhất : Tại đây

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo