KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản lý công nghệ 2021


Quản lý công nghệ là một tập hợp các ngành quản lý mà cho phép tác tổ chức quản lý các nền tảng công nghệ của họ để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các khái niệm điển hình được sử dụng trong quản lý công nghệ là: chiến lược công nghệ, dự báo công nghệ, lộ trình công nghệ, và danh mục dự án công nghệ và danh mục công nghệ.

Tài liệu môn Quản lý công nghệ 2021

Tài liệu môn quản lý công nghệ mới nhất 2021

Tổng hợp các đạng đề thi Quản lý công nghệ

Đề 1

1. trình bày chu trình sống của công nghệ
2. năng lục công nghệ là gì, các tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ
3. trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu chu trình sống của công nghệ
4. liên hệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam theo tiêu chí vận hành và tiếp thụ công nghệ

Đề 2

1. năng lực công nghệ là gì? các chỉ tiêu đánh giá nlcn của doanh nghiệp 
2. a. đánh giá nlcn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của VN qua năng lực vận hành và năng lực tiếp nhận 
b. lấy ví dụ về công nghệ theo mô hình tuyến tính 
3. trình bày vòng đời của công nghệ 

Đề 3

1. KN và mục đích đánh giá CN, 
2. ss CN nội sinh và ngoại sinh về quá trình hình thành hành, ưu nhược điểm, lấy vd về công nghệ nội sinh rồi phân tích ưu nhược điểm, 
3. các nguyên tắc đánh giá CN, tại sao phải tuân thủ các nguyên tắc đó

Đề 4

1. Trình bày mô hình chỉ số môi trường công nghệ
2. Thuận lợi và khó khăn trong chuyển qiao công nghệ
3.
a. nhận xét nhân lực KH&CN VN thời gian qua
b. Thuận lợi và khó khăn trong chuyển giao CN ở VN 
4. Bài tập: Tìm thành phần O của CN áp dụng còn thiếu với đk tiêu chuẩn hấp thụ cho biết. Từ phần b trở đi lấy giá trị giới hạn để tính toán tiếp. (=> Hình như là lấy = giá trị O của công nghệ gốc để tính toán.).

Đề 5

câu 1: Chu trình công nghệ, nêu ý nghĩa.
câu 2: năng lực công nghệ,tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ.
câu 3: ý nghĩa của chu trình công nghệ.Đánh giá trifng độ công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN dựa trên 2 tiêu chí:năng lực vận hành và cái j í k nhớ.
câu 4: bài tập cơ bản cứ ôn kĩ cái bài cuối gtrinh,có vẽ đồ thị
 

Đề 6 

Câu 1. Nêu nội dung tổng quát về đánh giá công nghệ.
Câu 2. So sánh công nghệ nội sinh và ngoại sinh về quá trình và ưu - nhược điểm.
Câu 3. 
A. Nêu nguyên tắc đánh giá công nghệ. Nguyên tắc đó được thực hiện như thế nào?.
B. Lấy ví dụ về công nghệ nội sinh để làm rõ ưu- nhược điểm.
Câu 4. Bài tập.
Cho 2 công nghệ A.B là gốc. A'. B' là công nghệ sử dung.
1. 2 doanh nghiệp sản xuất trong cùng một môi trường. So sánh năng lực của 2 công nghệ.
2. Cho hệ số hấp thụ bằng 0.75. Lựa chọn công nghệ nhập khẩu theo hệ số hấp thụ.
3. Để 2 dn có năng lực cn bằng nhau thì dn yếu hơn phải nâng cấp thành phần nào là thích hợp. Với tỉ lệ bao nhiêu.
4. Biểu diễn

Những đề thi trên giúp bạn củng cố lại kiến thức cũng như khóa các lỗ hổng kiến thức và dưới đây đã tổng hợp tài liệu Quản lý công nghệ mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản lý công nghệ mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo