KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2021


Luật kinh doanh bảo hiểm là đạo luật quy định tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, được Quốc hội Khoá X, kì họp thứ 8 thông qua ngày 09.12.2000 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.4.2001.

Tài liệu môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2021

Tài liệu pháp luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất 2021

Phần câu hỏi nhận định đúng sai dạng Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao?

Nhận định 1

Tái bảo hiểm là nghĩa vụ bắt buộc cho tất cả mọi doanh nghiệp bảo hiểm để phân tán rủi ro.

Nhận định 2

Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm

Nhận định 3

Bảo hiểm trùng là việc bên mua bảo hiểm cho cùng một tài sản nhưng ở hai doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau trong cùng một thời điểm.

Nhận định 4

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm.

Nhận định 5

Bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Nhận định 6

Tổng Giám đốc của doanh nghiệp bảo hiểm không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực.
Phần bài tập tình huống
A là chủ sở hữu chiếc tàu vận chuyển hành khách du lịch đường sông. A mua bảo hiểm tài sản cho chiếc tàu này của mình tại hai Công ty bảo hiểm B và C. Hợp đồng bảo hiểm mua tại B ghi số tiền bảo hiểm là 5 tỷ đồng trong khi hợp đồng bảo hiểm mua tại C ghi số tiền bảo hiểm là 6 tỷ đồng.
Giá trị của chiếc tàu tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với B là 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị của chiếc tàu tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với C chỉ là 7 tỷ đồng (do biến động giá cả thị trường).
Trong thời hạn bảo hiểm của cả hai hợp đồng bảo hiểm nói trên, sự kiện bảo hiểm xảy ra làm hư hỏng toàn bộ chiếc tàu. Vào thời điểm đó, giá thị trường của chiếc tàu là 6 tỷ đồng. Anh chị hãy cho biết:
Ngoài bảo hiểm tài sản cho chiếc tàu đánh cá nói trên, Chủ tàu A phải mua những loại bảo hiểm nào cho hoạt động vận chuyển khách du lịch đường sông?
Theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm, cách thức bồi thường trong quan hệ bảo hiểm trên? A sẽ được bồi thường bảo hiểm là bao nhiêu? Giải thích vì sao?

Trên đây là những câu nhận định đúng sai giúp bạn củng cố lại kiến thức mới nhất, cũng như tổng hợp tài liệu môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo