KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Pháp luật hải quan mới nhất 2021


Luật hải quan là đạo luật quy định có hệ thống về chính sách hải quan, tổ chức và hoạt động của ngành hải quan, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan.

Tài liệu môn Pháp luật hải quan mới nhất 2021

Tài liệu môn pháp luật hải quan mới nhất 2021

DẠNG TÀI LIỆU PHÁP LUẬT HẢI QUAN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, phương tiện vận tải
A. đang thuộc đối tượng quản lý của người khai hải quan
B. đang thuộc đối tượng quản lý hải quan.
C. đang thuộc đối tượng quản lý của cơ quan cảng vụ
Câu 2: Kiểm soát hải quan là các biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
A. trong lãnh thổ hải quan và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.
B. qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.
C. qua cửa khẩu và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải
Câu 3: Thủ tục hải quan là:
A. Toàn bộ công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa
B. Toàn bộ công việc mà người khai hải quan, công chức hải quan và các bên liên quan phải thực hiện để thông quan hàng hóa
C. Toàn bộ công việc mà công chức hải quan và các cơ quan nhà nước phải thực hiện để thông quan hàng hóa
D. Các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật Hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải
Câu 4: Cơ chế một cửa quốc gia là:
A.Việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp.
B.Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
C.Cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp
D.Cả 3 ý trên
Câu 5: Chuyển cửa khẩu là:
A. Việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác
B. Chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng
C. Chuyển hàng hóa trung chuyển từ cửa khẩu này sang cửa khẩu khác

CÂU LUẬN

Câu 1: Sự cần thiết và vai trò của luật HQ trong nền kinh tế VN? 
Câu 2: Đặc điểm và yêu cầu hoàn thiện HQVN trong hội nhập KTQT? 
Câu 3: Phân tích các quy đinh về nhiệm vụ chung của hải quan các quốc gia trên thế giới? Lấy ví dụ về nhiệm của hải quan một quốc gia nào đó để minh họa? 
Câu 4: Các quy định quản lí nhà nước về hải quan các quốc gia trên thế giới. Trong tình hình hiện nay cần chú trọng tới những nội dung nào?
Câu 5: Các quy định về kiểm tra hải quan trong công ước Kyoto sửa đổi 1999?
Câu 6: So sánh quản lý hải quan hiện đại với quản lý hải quan truyền thống? Liên hệ đến tình hình quản lý của hải quan Việt Nam hiện nay? 
Câu 7: Khái quát luật hải quan của liên minh châu âu EU?
Câu 8: Khái quát và đặc điểm luật hải quan nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa?
Câu 9: Khái quát về luật Hải quan Nhật Bản và các hình thức KTHQ của Nhật Bản?
Câu 10: Các hình thức KTHQ ở Nhật Bản và so sánh với Luật Hải quan Việt Nam?
Câu 11: Khái quát và đặc điểm luật hải quan nước Cộng Hòa Indonesia. Quy định về chế tài, mức sử phạt hành chính và hình sự của luật hải quan nước cộng hòa Indonesia?
Câu 12: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và công chức hải quan theo Luật Hải quan Việt Nam 2014?

Qua những câu hỏi trên là những câu hỏi giúp bạn giải quyết những vấn đề căn bản của môn Pháp luật hải quan và cùng bài viết dưới đây tổng hợp tài liệu môn Pháp luật hải quan mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Pháp luật hải quan mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo