KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Pháp luật đại cương mới nhất 2021


Pháp luật đại cương là một loại môn học có nội dung phong phú, môn học này nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản về chính phủ và pháp luật ở khía cạnh khoa học pháp lý. Đây được coi là môn học cơ bản, quan trọng và cần thiết về kiến ​​thức nền tảng ở cấp học phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.

Tài liệu môn Pháp luật đại cương mới nhất 2021

Tài liệu môn pháp luật đại cương mới nhất 2021

Một số dạng đề thi Pháp luật đại cương

Đề 1

Câu 1: vị trí,chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước trong trung ương 
Câu 2:xác địng quan hệ pháp luật và chủ thể pháp luật trong tình huống ngộ độc thực phẩm  
Câu 3 xác định loại chế tài và chỉ thể có thẩm quyền của qhe trong sự kiện giám đốc sa thải thanh niên 

Đề 2

Câu 1 : phân tích vị trí ,chức năng của Bộ trong bộ máy nhà nước XHCN VN.
Câu 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành VBQPPL nhằm ....
a) Xác định hình thức pháp lý của VB và lý do .
b) Giả định tên , chữ số ký hiệu của VB đó.
Câu 3 : Xác định các chủ thể của quan hệ pháp luật được phát sinh trong tình huống sau :
Câu 4 : ĐS và giải thích 
Mọi loại VBQPPL chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội từ sau khi văn bản có hiệu lực.

Đề 3

1. Vị trí và chức năng của Bộ 
2. Bộ trưởng Bộ nội vụ...
3. Xác định các quan hệ pháp luật
4. Văn bản qppl có được áp dụng sau khi có hiệu lực đúng hay sai.

Đề 4

1)Trình bày khái niệm đặc điểm phân loại trách nhiệm pháp lý 
2)Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành ... ( trong đề cương Dạng xác định văn bản quy phạm pháp luật ) 
3) Phân tích chủ thể quan hệ của 1 tình huống 
4) Giải thích đúng sai : Nhiệm kì Quốc hội cố định là 5 năm 

Đề 5

1. Vị trí, chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.
2. Mọi sự kiện xảy ra trong lãnh thổ VN, trong mọi trường hợp đều áp dụng pháp luật VN. Đúng hay sai, giải thích?

Đề 6

Câu1: bản chất nhà nước
Câu2: bộ ban hành 1 văn bản. Chỉ ra văn bản trên là loại văn bản pháp lý nào? Giải thích
Câu3: ông K là đại diện pháp nhân của công ty X ký hợp đồng lao động với anh M. Nêu loại quan hệ pháp luật trong đk trên, chỉ ra chủ thể
Câu4: viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao do chủ tịch quốc hội giới thiệu để quốc hội bầu. Đúng hay sai?

Đề 7

Câu 1 : Phân tích bản chấth nhà nước CHXHCNVN theo hiến pháp năm 2013
Câu 2 : Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về yêu cầu blah blah đéo nhớ. Hỏi :
1. Văn bản đó thuộc cơ sở pháp lý nào ( Thông tư )
2. Kí hiệu văn bản đó, tự giả định số văn bản và năm.
Câu 3 : Ông K là giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty X. Ông ấy kí hợp đồng với anh M để anh M làm nhân viên Marketing cho công ty. Quan hệ pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật phát sinh trong trường hợp này là gì.
Câu 4 : Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu đúng hay sai.

Với những đề thi như trên sẽ giúp bạn cải thiện những điểm yếu cùa mình về môn Pháp luật đại cương và cũng cố giúp bạn kiến thức cùng tài liệu đã được tổng hợp dưới đây cho bạn tham khảo,...

 
Tài liệu môn Pháp luật đại cương mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo