KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Phân tích tài chính (CN) mới nhất 2021


Phân tích tài chính được hiểu là việc xem xét khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, tính thanh khoản và tính ổn định của một dự án hoặc trong một doanh nghiệp.

Tài liệu môn Phân tích tài chính (CN) mới nhất 2021

Tài liệu môn phân tích tài chính CN mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm Phân tích tài chính (CN)

1. Câu nào dưới đây là đúng?
a. Nếu hai công ty A và B có EPS và M/B giống nhau thì hai công ty phải có P/E như nhau
b. Nếu hai công ty A và B có cùng lợi nhuận ròng, số cổ phiếu lưu hành, và giá cổ phiếu thì tỷ số M/B cũng phải giống nhau
c. Nếu hai công ty A và B có cùng lợi nhuận ròng, số cổ phiếu lưu hành, và giá cổ phiếu thì tỷ số P/E cũng phải giống nhau
d. Nếu hai công ty A và B có cùng tỷ số P/E thì các tỷ số M/B của 2 công ty cũng giống nhau
e. Nếu công ty A có tỷ số P/E cao hơn công ty B, thì công ty B sẽ có rủi ro thấp hơn và cũng kỳ vọng có tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn
2. Công ty Thiên Nga vừa phát hành thêm cổ phiếu thường mới và sử dụng số tiền thu được để thanh toán một số giấy nợ ngắn hạn. Hành động này không ảnh hưởng tới tổng tài sản và lợi nhuận hoạt động của công ty. Những tác động nào dưới đây có thể xuất hiện như là hệ quả của hành động này?
a. Hệ số nhân vốn chủ sở hữu của công ty tăng 
b. Tỷ số khả năng sinh lời cơ bản của công ty tăng
c. Tỷ số TIE giảm xuống
d. Tỷ số Nợ của công ty tăng lên
e. Tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn tăng lên
3. Công ty X và Y có cùng doanh thu, thuế suất, lãi suất vay vốn, tổng tài sản và khả năng sinh lời cơ bản. Cả hai công ty có lợi nhuận ròng dương. Công ty X có tỷ số nợ cao hơn, và vì thế, chi phí lãi vay cao hơn. Câu nào dưới đây là đúng?
a. Công ty X có ROE thấp hơn b. Công ty X có tỷ số TIE thấp hơn
c. Công ty X có lợi nhuận ròng cao hơn d. Công ty X trả nhiều thuế hơn
e. Công ty X có hệ số nhân vốn chủ sở hữu thấp hơn
4. Công ty A và B có tổng tài sản, doanh thu, lãi suất vay vốn, thuế suất, và EBIT giống nhau. Tuy nhiên, A sử dụng nhiều nợ hơn B. Câu nào dưới đây là đúng?
a. A sẽ có lợi nhuận ròng trên báo cáo thu nhập cao hơn
b. A sẽ có lợi nhuận ròng trên báo cáo thu nhập thấp hơn
c. Nếu không có thông tin bổ sung, chúng ta sẽ không thể kết luận được là liệu A hay B có lợi nhuận ròng cao hơn
d. A sẽ phải trả thuế thu nhập cao hơn
e. A sẽ có hệ số nhân vốn chủ sở hữu thấp hơn trong mô hình Dupont
5. Câu nào dưới đây là đúng?
a. Các yếu tố khác không đổi, DSO tăng lên có thể dẫn tới ROE tăng lên
b. Các yếu tố khác không đổi, DSO tăng lên có thể làm cho vòng quay tổng tài sản tăng lên
c. Tỷ số nợ của công ty tăng lên, doanh thu và chi phí hoạt động không đổi, có thể làm lợi nhuận biên thấp xuống
d. Tỷ số nợ dài hạn/ tổng vốn dường như biến động theo mùa vụ hơn là DSO hay vòng quay hàng tồn kho
e. Nếu hai công ty có ROA giống nhau, công ty có nợ cao hơn có thể có ROE thấp hơn
6. Công ty Vân Linh có tỷ số thanh toán ngắn hạn là 1.9. Xem xét một cách độc lập, hành động nào dưới đây làm giảm tỷ số thanh toán ngắn hạn của công ty?
a. Sử dụng tiền để trả bớt các giấy nợ ngắn hạn phải trả
b. Sử dụng tiền để trả bớt các khoản phải trả
c. Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền thu được để trả bớt các khoản nợ dài hạn
d. Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và sử dụng số tiền  thu được để trả bớt các khoản phải nộp
e. Sử dụng tiền để trả bớt các khoản phải nộp
7. Các yếu tố khác không đổi, hành động nào sau đây sẽ làm tăng tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn?
a. Tăng khoản phải thu b. Tăng khoản phải trả
c. Tăng tài sản cố định ròng d. Tăng giấy nợ phải trả
e. Tăng các khoản nợ tích luỹ
8. Công ty Thanh Mai và công ty Kim Lân đều công bố mức EPS bằng nhau, nhưng cổ phiếu của công ty Thanh Mai có giá thị trường cao hơn. Câu nào sau đây là đúng?
a. Công ty Thanh Mai có P/E cao hơn
b. Công ty Thanh Mai phải có M/B cao hơn
c. Công ty Thanh Mai phải có mức độ rủi ro hơn
d. Công ty Thanh Mai có ít cơ hội tăng trưởng hơn
e. Công ty Thanh Mai phải trả cổ tức thấp hơn
9. Câu nào dưới đây là đúng?
a. Một công ty sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ có số nhân vốn chủ sở hữu cao hơn một công ty không sử dụng nợ 
b. Đối với các nhà đầu tư, tài trợ bằng trái phiếu tốt hơn tài trợ bằng cổ phiếu bởi thu nhập từ trái phiếu bị tính thuế thấp hơn là thu nhập từ cổ phiếu
c. Các yếu tố khác không đổi, việc tài trợ bằng nợ có xu hướng làm tỷ số khả năng sinh lời cơ bản thấp hơn
d. Các yếu tố khác không đổi, tăng tỷ số nợ sẽ làm tăng ROA
e. Nếu hai công ty có doanh thu, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động và tổng tài sản, nhưng có phương thức tài trợ khác nhau, thì công ty có nợ ít hơn sẽ có ROE cao hơn
10. Công ty Nam Khánh đang xem xét phát hành cổ phiếu mới và sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ của công ty. Việc phát hành cổ phiếu mới không ảnh hưởng gì tới tổng tài sản, lãi suất mà công ty phải trả, EBIT hoặc thuế suất thuế công ty. Điều gì dưới đây có thể xảy ra nếu công tiến hành phát hành cổ phiếu?
a. Lợi nhuận ròng sẽ giảm
b. Tỷ số TIE sẽ giảm
c. ROA sẽ giảm
d. Thuế phải nộp sẽ tăng
e. Thu nhập chịu thuế sẽ giảm

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Phân tích tài chính (CN) mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo,...

 
Tài liệu tham khảo Phân tích tài chính (CN) mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo