KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Phân tích lợi ích chi phí mới nhất 2021


Phân tích chi phí - lợi ích, đôi khi được gọi là Phân tích lợi ích - chi phí, là một quá trình có hệ thống để tính toán và so sánh lợi ích và chi phí của một dự án chính sách, hoặc quyết định chính phủ. CBA có hai mục đích: Để xác định có nên ra quyết định đầu tư hay không Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án.

Tài liệu môn Phân tích lợi ích chi phí mới nhất 2021

Tài liệu môn phân tích lợi ích chi phí mới nhất 2021

Tổng hợp 20 câu hỏi ôn tập dạng Phân tích lợi ích chi phí

1)

Anh/Chị hãy cho biết vai trò của phân tích kinh tế là gì?

2)

Khác biệt giữa khái niệm hiệu quả Pareto và cải thiện Pareto là gì? Và khác biệt giữa khái niệm cải thiện Pareto thực tế và cải thiện Pareto tiềm năng?

3)

Tiêu chí phúc lợi nền tảng cho việc đánh giá dự án/chính sách là gì?

4)

Chi phí cơ hội là gì?

5)

Giá sẵn lòng trả là gì?

6)

Phương pháp luận của phân tích lợi ích chi phí là gì? Việc sử dụng phương pháp luận đó có ý nghĩa như thế nào trong các quyết định phân bổ nguồn lực khan hiếm?

7)

Anh/Chị xem xét tình huống sau đây ở một huyện X:
 
Trước năm 2007, có khoảng 50 đến 75 trường hợp bệnh đau dạ dày trong một tháng do nguồn nước bị ô nhiễm;
 
Để khắc phục tình trạng này, vào năm 2007 một dự án xử lý nước được khởi công và hoàn thành vào năm 2009;
 
Theo báo cáo cập nhập từ phòng y tế, trong giai đoạn từ 2010 đến 2012, có khoảng từ 100 đến 125 trường hợp bệnh đau dạ dày trong một tháng ở huyện này.
 
Có người đưa ra kết luận như sau: “Dự án xử lý nước thải này là một thất bại.” Anh/Chị sẽ phản biện như thế nào?

8)

Trình bày ngắn gọn các bước thực hiện một phân tích lợi ích – chi phí? Theo Anh/Chị, bước quan trọng nhất trong phân tích lợi ích – chi phí là gì? Giải thích ngắn gọn?

9)

Những khác biệt cơ bản giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế dự án là gì? Nếu có sẵn thông tin cần thiết thì làm thế nào để mở rộng từ kết quả phân tích tài chính sang phân tích kinh tế dự án?

10)

Anh/Chị cho biết nhóm các dự án nào thường rơi vào trường hợp “khả thi về mặt tài chính, nhưng không khả thi về mặt kinh tế”? Trường hợp như vậy, nếu là chuyên viên phân tích thì Anh/Chị sẽ đề xuất như thế nào?

11)

Anh/Chị cho biết nhóm các dự án nào thường rơi vào trường hợp “khả thi về mặt kinh tế, nhưng không khả thi về mặt tài chính”? Trường hợp như vậy, nếu là chuyên viên phân tích thì Anh/Chị sẽ đề xuất như thế nào?

12)

Nhiều nhà ra quyết định thường dựa vào những ngụy biện về chi phí chìm (sunk cost fallacies) để bảo vệ các quyết định của mình. Anh/Chị cho biết điều này là tốt hay xấu trong việc phân bổ nguồn lực xã hội?

13)

Anh/Chị có đồng ý với phát biểu sau đây: “Chúng ta không thể dừng dự án thủy điện Đồng Nai 6A6 vì chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền của cho việc khảo sát thăm dò” hay không? Giải thích.

14)

Anh/Chị có đồng ý với phát biểu sau đây: “Một dự án hay chính sách hiệu quả cả về mặt tài chính và kinh tế thì chắc chắn sẽ được thực
hiện vì đó là một dự án hay chính sách tốt.” Bình luận.

15)

Giá ẩn là gì? Tại sao phải sử dụng giá ẩn trong phân tích kinh tế?

16)

Anh/Chị có đồng ý với nhận định sau: “Nếu thị trường là cạnh tranh hoàn hảo và nếu nó không tồn tại những biến dạng, thì chúng ta chỉ cần sử dụng giá thị trường để đo lường chi phí kinh tế và lợi ích kinh tế của dự án.” hay không? Giải thích?

17)

Xuất lượng (nhập lượng) tăng thêm và xuất lượng (nhập lượng) thay thế là gì? Việc phân biệt này có ý nghĩ như thế nào khi ước tính giá trị kinh tế?

18)

Nguyên tắc chung đế đo lường giá trị kinh tế của các lợi ích và chi phí có thị trường là gì? Minh họa bằng đồ thị?

19)

Sử dụng đồ thị để chỉ ra sự khác biệt giữa giá trị lợi ích tài chính (doanh thu) và giá trị lợi ích kinh tế trong trường hợp dự án gây tác động không biên tế (dự án quy mô lớn so với thị trường) trong một thị trường cạnh tranh?

20)

Sử dụng đồ thị để chỉ ra sự khác biệt giữa giá trị chi phí tài chính và giá trị chi phí kinh tế trong trường hợp dự án gây tác động không biên tế (dự án quy mô lớn so với thị trường) trong một thị trường cạnh tranh?

Tổng hợp các câu hỏi mới nhất tại đây giúp các bạn về vấn đề kiến thức bị hổng mới nhất đối với môn Phân tích lợi ích chi phí dành cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng quan tâm tới.

 
Tài liệu tham khảo môn Phân tích lợi ích chi phí mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo