KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Phân tích đầu tư mới nhất 2021


Phân tích đầu tư (tiếng Anh: Investment Analysis) bao gồm việc nghiên cứu và đánh giá chứng khoán để xác định tiềm năng và mức độ phù hợp của chúng đối với nhà đầu tư.

Tài liệu môn Phân tích đầu tư mới nhất 2021

Tài liệu môn phân tích đầu tư mới nhất 2021

Dạng câu hỏi Phân tích đầu tư

Câu 1:

Phương pháp chi phí (Cơ sở lý luận? Các bước tiến hành? Ưu, nhược điểm?). Cho ví dụ minh họa về áp dụng phương pháp này khi định giá tài sản đầu tư?

Câu 2: 

Cho 1 bảng số liệu thị trường về P, Q (5 cặp P, Q). Cho hàm TC theo Q. Hỏi quy mô tối ưu để lợi nhuận tối đa? Lợi nhuận tối đa bằng bao nhiêu?
(Bài này dùng phương pháp OLS trong Nguyên lý thống kê để lập hàm cầu, sau đó chén bình thường)

Câu 3: 

Cho 1 bảng cân đối kế toán thử. Yêu cầu phân tích tình hình tài chính khi đầu tư theo phương án này qua các chỉ tiêu: a) Vốn luân lưu; b) Hệ số luân chuyển TSCĐ; c) Hệ số hoàn vốn đầu tư; d) Hệ số hoàn vốn đầu tư trên vốn chủ sở hữu.

Câu 4: 

Mô hình đánh giá tác động của ĐT với nền kinh tế? Cho VD và đánh giá kết quả thu được

Câu 5: 

Khái niệm, vai trò và cơ sở của thẩm định giá trong ĐT

Câu 6: 

Nêu tóm tắt các nguyên tắc định giá cơ bản trong ĐT (cơ sở, nội dung, yêu cầu khi áp dụng). Cho VD minh họa khi áp dụng các nguyên tắc này

Câu 7: 

Nêu tóm tắt các phương pháp định giá tài sản (cơ sở lý luận; các bước tiến hành; ưu và nhược điểm). Căn cứ để xác định phương pháp thích hợp nhất? Cho ví dụ minh họa 

Câu 8: 

Những mục tiêu đầu tư của DN và Cách xác định được quy mô ĐT tối ưu?

Dưới đây là tài liệu môn Phân tích đầu tư mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo, đối với môn Phân tích đầu tư thì tài liệu là một phần quan trọng trong môn học,...

 
Tài liệu tham khảo môn Phân tích đầu tư mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo