KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Phân tích báo cáo tài chính mới nhất 2021


Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét và phân tích báo cáo tài chính của một công ty để đưa ra quyết định kinh tế tốt hơn để kiếm thu nhập trong tương lai. Các báo cáo này bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ghi chú vào tài khoản và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. 

Tài liệu môn Phân tích báo cáo tài chính mới nhất 2021

Tài liệu môn phân tích báo cáo tài chính mới nhất 2021

Tổng hợp trắc nghiệm Phân tích báo cáo tài chính

1. Doanh thu của Ramala Corp năm ngoái là $48,000, và tổng tài sản của công ty là $25,000. Vòng quay tổng tài sản (TATO) là bao nhiêu?

a. 1.88
b. 1.92
c. 1.10
d. 1.21
e. 1.32

2. Doanh thu của Rubi Corp năm ngoái là $435,000, chi phí hoạt động là $350,000, chi phí lãi vay là $10,000. Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (TIE) là bao nhiêu?

a. 8.29
b. 8.42
c. 8.55
d. 8.68
e. 8.61

3.  Doanh thu  của Robert Corp năm ngoái là $300,000, lợi nhuận sau thuế là $25,000. Doanh lợi doanh thu của công ty là bao nhiêu?

a. 7.65%
b. 7.82%
c. 7.99%
d. 8.16%
e. 8.33%

4. Tổng tài sản của Reynolds Corp  ở thời điểm cuối năm ngoái là $300,000 và lợi nhuận ròng sau thuế là $25,000. ROA của công ty là bao nhiêu?

a. 8.15%
b. 8.33%
c. 8.51%
d. 8.69%
e. 8.87%

5. Tổng tài sản của Rollin Corp ở thời điểm cuối năm ngoái là $300,000 và EBIT là $75,000. BEP của công ty là bao nhiêu?

a. 17.5%
b.20%
c. 22.5%
d. 25%
e. 27.5%

6. Tổng vốn cổ phần thường của Raleigh Corp ở thời điểm cuối năm ngoái là $300,000 và lợi nhuận ròng sau thuế là $55,000. ROE bằng?

a. 18.33%
b. 18.67%
c. 19%
d. 19.33%
e. 19.67%

7. Giá cổ phiếu của Rutland Corp tại thời điểm cuối năm ngoái là $30.25 và thu nhập vốn cổ phẩn năm ngoái là $2.45. P/E của công ty bằng?

a. 11.65
b. 12.00
c. 12.35
d. 12.70
e. 13.05

8. Giá cổ phiếu của Rand Corp tại thời điểm cuối năm ngoái là $40 và giá trị sổ sách 1 cổ phiếu là $24.5. Tỷ số M/B là?

a. 1.03
b. 1.18
c. 1.33
d. 1.48
e. 1.63

9. Midwest Lumber có lợi nhuận biên là 5.1%, vòng quay tổng tài sản là 1.6 và hệ số nhân vốn chủ sở hữu là 1.8. ROE của công ty là?

a. 14.39%
b. 14.69%
c. 14.99%
d. 15.29%
e. 15.59%

10. Một nhà đầu tư đang xem xét khởi đầu một công việc kinh doanh mới. Công ty cần $500,000 tài sản, và dự định tài trợ toàn bộ bằng vốn chủ sở hữu. Nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án đầu tư chỉ khi ông ta nghĩ rằng công ty có thể tạo ra mức lợi nhuận trên vốn đầu tư là 15%, có nghĩa là công ty phải có ROE là 15%. Hỏi lợi nhuận ròng của công ty phải là bao nhiêu để đảm bảo khởi đầu công việc kinh doanh.

a. $45,000
b. $55,000
c. $65,000
d. $75,000
e. $85,000

Sau đây là tài liệu đã được tổng hợp môn Phân tích báo cáo tài chính mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo cũng như củng cố kiến thức,...

 
Tài liệu tham khảo môn Phân tích báo cáo tài chính mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo