KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Nguyên lý thống kê mới nhất 2021


Thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội. Nguyên lý thống kê kinh tế, lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, là công cụ không thể thiếu được trong hoạt động nghiên cứu và quản lý. Nguyên lý thống kê kinh tế đã trở thành một môn học cơ sở trong hầu hết các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế.

Tài liệu môn Nguyên lý thống kê mới nhất 2021

Tài liệu môn nguyên lý thống kê mới nhất 2021

Dạng bài tập Nguyên lý thống kê

Trắc nghiệm

Chọn đúng hoặc sai và giải thích
- Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính, cứ mỗi biểu hiện của tiêu thức luôn luôn hình thành một tổ.
- Tích các tốc độ tăng giảm liên hoàn là tốc độ tăng giảm định gốc.
- Điều kiện áp dụng của các phương pháp biểu diễn xu hướng phát triển của hiện tượng theo thời gian là loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên
- Tỷ số tương quan đánh giá chiều hướng và mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan giữa 2 tiêu thức số lượng.

Câu luận

Có số liệu của một doanh nghiệp gồm 4 bộ phận như sau:
Năm Doanh thu bình quân 1 lao động (triệu đồng) Số lao động (người) Tỷ lệ % HTKH về doanh thu (%)
2009 36 250 103
2010 38 300 100
2011 40 320 105
2012 38 380 104
2013 42 380 102

Yêu cầu:

1. Tính tỉ lệ % HTKH về doanh thu trong thời kỳ 2009-2013
2. Tính các chỉ tiêu bình quân phân tích đặc điểm biến động của doanh thu giai đoạn trên.
3. Phân tích sự biến động của doanh thu doanh nghiệp năm 2012 so với năm 2009 do ảnh hưởng bởi doanh thu bình quân 1 lao động và số lao động từng bộ phận. Biết rằng do thay đổi kết cấu về số lượng lao động từng bộ phận làm cho doanh thu bình quân chung 1 lao động năm 2012 tăng 3 triệu đồng so với năm 2009.

Trên đây là dạng Nguyên lý thống kê mới nhất cho các bạn cùng như bài viết này là tài liệu môn Nguyên lý thống kê mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo,...

 
Tài liệu tham khảo môn Nguyên lý thống kê mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo