KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Nguyên lý bảo hiểm mới nhất 2021


Bảo hiểm là phương thức bảo vệ trước những tổn thất tài chính. Đó là hình thức quản lý rủi ro, chủ yếu được sử dụng để bảo hiểm cho những rủi ro ngẫu nhiên hoặc tổn thất có thể xảy ra. Một doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm được gọi là nhà bảo hiểm, công ty bảo hiểm.

Tài liệu môn Nguyên lý bảo hiểm mới nhất 2021

Tài liệu nguyên lý bảo hiểm mới nhất 2021

Dạng đề thi Nguyên lý bảo hiểm 

Đề 1.

Câu 1. Rủi ro là gì? Phân loại các loại rủi ro? Biện pháp khắc phục.
Câu 2. Các nguyên tắc trong bảo hiểm 
Câu 3. Vài trò của bảo hiểm với sự phát triển của kinh tế
Câu 4. Đúng sai, giải thích
- Bảo hiểm là biện pháp đối phó rủi ro chủ động vào hiệu quả nhất
- Bảo hiểm xã hội là đầu tư có lợi nhuận 
- Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai ở Việt Nam 1/1/2018

Đề 2.

Câu 1. Khái niệm của Bảo hiểm? Vì sao Bảo hiểm là biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả nhất 
Câu 2. Nêu các nguyên tắc trong hoạt động bảo hiểm 
Câu 3. Đúng sai, giải thích
- Trong công thức P=f+d, d được xác định theo 1 tỷ lệ phần trăm với f
- Nguyên tắc định phí trong BHXH là hạch toán có lãi
- Các đối tượng có thể được bảo hiểm là tài sản, trách nhiệm dân sự, hình sự và con người

Đề 3.

Câu 1. Vai trò của bảo hiểm trong phát triển xã hội
Câu 2. Phân tích nguyên tắc của bảo hiểm
Câu 3. So sáng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại
Câu 4. Đúng sai và giải thích 
- Nguyên tắc trung thực tuyệt đối chỉ cần kê khai thông tin bất lợi của đối tượng bảo hiểm
- Phí bảo hiểm thương mại phụ thuộc vào tần suất, mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

Đề 4.

Câu 1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm xã hội
Câu 2. Nguyên tắc trong bảo hiểm
Câu 3. Thế nào khiếu nại bảo hiểm thương mại? Trình bày trách nhiệm và quyền các bên trong khiếu nại bảo hiểm thương mại?
Câu 4. Đúng sai giải thích
- Bảo hiểm xã hội và tăng trưởng kinh tế tác động 2 chiều
- Nguyên tắc trung thực tuyệt đối yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin của bên tham gia bảo hiểm
- Bảo hiểm xã hội được triển khai ở Việt Nam từ ngày 1/1/2009
Trên đây là những đề dạng Nguyên lý bảo hiểm cho các bạn tham khảo cũng như tổng hợp tài liệu mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo...
 
Tài liệu tham khảo môn Nguyên lý bảo hiểm mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo