KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Marketing xã hội mới nhất 2021


Marketing xã hội (tiếng Anh: Social marketing) có thể hiểu là việc ứng dụng các kĩ thuật marketing thương mại trong việc phân tích, hoạch định, thực hiện và đánh giá các chương trình thiết kế để ảnh hưởng hành vi tự nguyện của đối tượng mục tiêu.

Tài liệu môn Marketing xã hội mới nhất 2021

Tài liệu môn marketing xã hội mới nhất 2021

Một số dạng đề thi thường gặp môn Marketing xã hội

Đề 1:

Câu 1: Trắc nghiệm giải thích ngắn gọn:
1. Cái này đại loại là chức năng của các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin marketing
2. Môi trường kinh tế..
3. Đưa ra tình huống xong hỏi là kiểu định vị cạnh tranh gì..
4. Môi trường marketing thực chất là gì?
5. Nhiễu trong quá trình truyền thông do đối tượng nào gây nên?
Câu 2: Phân tích các phần tử của quá trình truyền thông.
Câu 3: Các quyết định xây dựng chiến lược thương hiệu
Câu 4: Trình bày nội dung, ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng khi lựa chọn thị trường mục tiêu “chuyên môn hóa thị trường”.
 

Đề 2:

1. Nêu tiến trình định vị sản phẩm/thương hiệu
2. Nêu nd, ưu, nhược điểm, điều kiện áp dụng của chiến lược chuyên môn hóa theo đặc tính sản phẩm
3. Nếu phải đối mặt với công ty có tiềm lực tài chính và có sức mạnh hơn mình thì doanh nghiệp sẽ có chiến lược như thế nào?
Trắc nghiệm
1. Bao gói thuộc cấp độ nào của sp (sản phẩm hiện thực)
2. Đối tượng gây nhiễu có thể là
a. Doanh nghiệp
b. Người nhận tin
c. Các yếu tố ngoại cảnh
d. Tất cả các phương án trên
3. Công ty định vị bột giặt của mình là tính tẩy trắng so với các đối thủ cạnh tranh khác. Đây là định vị
a. Định vị trực tiếp
b. Định vị gián tiếp
c. Tái định vị
d. Tất cả các phương án trên
4. Khi kinh doanh thua lỗ công ty sẽ định giá sản phẩm của mình như thế nào:
a. Tăng giá để bù lỗ
b. Hạ giá để mở rộng thị phần và tăng doanh số
c. Định giá theo mục tiêu sống sót
d. Cả 3 phương án trên
 

Đề 3:

1. Các yếu tố trong Nhân khẩu học có tác động như thế nào tới quá trình Marketing của DN. Cho ví dụ
2. So sánh quan điểm Marketing với Quan điểm bán hàng. Cho ví dụ
3. Trình bày các quyết định về bao gói và dịch vụ sản phẩm. Nêu các căn cứ để đưa ra quyết định
 

Đề 4:

1. Phân đoạn thị trường là gì? Ví dụ minh họa
2. Phân tích mar-mix trong các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm
3. Trình bày quyết định thiết kế kênh phân phối. Nêu ví dụ với DN kinh doanh loại hàng hóa tiêu dùng
 

Đề 5:

1. Ưu nhược và điều kiện áp dụng quan điểm tập trung sx sản xuất?
2. Đặc điểm giai đoạn tăng trưởng trong chu ki sống sản phẩm?
3. Các phương thức phân phối sản phẩm. cho ví dụ 1 doanh nghiệp và giải thích vì sao họ chọn phương thức phân phối đó?

 

Đề 6:

1. Phân tích yếu tố gia đình ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng. Cho ví dụ.
2. Trình bày các khái niệm : giá trị tiêu dùng, chi phí, sự thoả mãn. Phân tích các khái niệm trên giúp gì cho dn?
3. Phân tích đối thủ cành trảnh ảnh hưởng đến quyết định giá của sản phẩm trong doanh nghiệp. Cho ví dụ.
 

Đề 7:

1. Đặc điểm marmix trong chu kì sống sản phẩm
2. Phân đoạn thị trường là gì?
3. Các đặc điểm hay cái gì mà thiết kế kênh phân phối. cho ví dụ 1 doanh nghiệp sản xuất và phương pháp hàng tiêu dùng sử dụng thường ngày.
 

Đề 8:

Câu1. Trắc nghiệm Đ/S giải thích
1. Môi trường mar tạo ra những gì cho DN? (kiểu như vậy)
Đáp án: Cơ hội và thách thức.
2. Mong muốn của khách hàng bắt nguồn từ đâu:
a. Các yếu tố văn hóa xã hội, trình độ kinh tế…
b. Kiến thức, nghề nghiệp…
c. Hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân.
d. Cả 3.
3. Những trung gian bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng là
a. Nhà bán buôn
b.Đại lý
c.Nhà bán lẻ
d.Nhà phân phối
4. Trong giai đoạn giới thiệu nên sử dụng công cụ xúc tiến hỗn hợp nào. Đáp án là quảng cáo và quan hệ công chúng.
Câu 2. Các quyết định về bao gói. Cho ví dụ.
Câu 3. phân tích ảnh hưởng của cầu đối với quyết định về giá sản phẩm
Câu 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định về xúc tiến.
 

Đề 9:

Trắc nghiệm
1. Gia Đinh thuộc nhóm nào (văn hóa,xã hội,tâm lý,cá nhân)
2.Theo Marketing,sản phẩm là gì (hữu hình,thỏa mãn nhu cầu KH, ….)
3.Việt Nam gia nhập WTO thì có những tác động gì đến doanh nghiệp trong nước (chính trị,luật pháp; kinh tế; công nghệ,kỹ thuật; tất cả)
Tự luận
-Phân tích ảnh hưởng của thị trường và cầu đến sự quyết định về giá trong marketing. cho ví dụ
-Khách hàng mục tiêu và đặc điểm sản phảm ảnh hưởng gì đến cấu trúc kênh phân phối
-Nêu đặc điểm quảng cáo và liệt kê các quyết định để quảng cáo
 

Đề 10:

Trắc nghiệm
1. yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định mar của doanh nghiệp: môi trường mar
2.chiến lược quảng cáo thông tin của doanh nghiệp được áp dụng nhiều nhất trong giai đoạn nào của chu kì sống?
3.theo quan điểm của marketing thì triết lý kinh doanh là gì
4.những tác dụng của môi trường marketing đem lại cho doanh nghiêp gì? Cơ hội, thách thúc, nguồn lực
Tự luận
1. sự khác nhau của chiến lược xúc tiến hỗn hợp ở các chu kì sống . nêu ví dụ
2. phân tích yếu tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối.
3. phân tích yếu tố cạnh tranh ảnh hưởng đến quyết định giá của doanh nghiệp
 

Đề 11:

Trắc nghiệm
1.Đối với thị trường rộng và mật độ thưa cần xây dựng kênh phân phối dài. đây là do ảnh hưởng của nhân tố nào: khách hàng/sản phẩm,….
2. nêu quy trình quyết định mua của khách hàng: nhận biết, hiểu, yêu thích, ưa chuộng, ý định mua, quyết định mua
3. Gia đình thuộc nhân tố nào: Xã hội
4. các điều kiện để áp dụng chính sách định giá theo khách hàng: xác định chi phí cận biên, đối thủ cạnh tranh …
5. Ở giai đoạn tăng trưởng định giá như thế nào?
Tự luận
1.Mục tiêu của doanh nghiệp có ảnh hưởng thế nào đến việc xây dựng cấu trúc kênh phân phối của doanh nghiệp? cho ví dụ
2.Nêu ưu thế và hạn chế của quan điểm thiên về bán hàng? trong trường hợp nào quan điểm này có thể vận dụng? cho ví dụ
3. trình bày ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của chiến lược marketing tập trung.
Tài liệu môn Marketing xã hội trên giúp bạn trong tìm tòi tài liệu và giúp bạn cần thiết nhất đối với những câu hỏi thường gặp. 
 
Tài liệu tham khảo môn Marketing xã hội mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo