KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Marketing thương mại mới nhất 2021


Marketing thương mại – Trade Marketing là hoạt động marketing hỗ trợ trực tiếp cho công việc bán hàng. Trade Marketing tập trung vào việc truyền tải giá trị thực sự của thương hiệu thông qua các hoạt động như nghiên cứu thị trường, bán hàng, chăm sóc khách hàng và truyền thông.
Sau đây là tổng hợp những câu hỏi liên quan tới môn Marketing thương mại giúp các bạn sinh viên về vấn đề tìm tài liệu, tài liệu liệu mới nhất cho sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn Marketing thương mại mới nhất 2021

Tài liệu môn marketing thương mại mới nhất 2021

Dạng câu hỏi ôn tập Marketing thương mại:

1. Trình  bày một số khái niệm cơ bản (doanh nghiệp thương mại, công ty thương mại, trao đổi, thương mại, thương vụ, quan hê thương mại); khái niệm marketing thương mại, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
2. Trình bày khái niệm và điều kiện hoạt động của các loại hình công ty thương mại, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
3. Trình bày các tiêu chuẩn lựa chọn thị trường trọng điểm; Chiến lược định vị trên thị trường trọng điểm,vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
4. Trình bày mục tiêu, quan điểm và phạm vi dự báo;vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
5. Trình bày khái niệm và tiêu chuẩn lựa chọn marketing chiến lược hữu hiệu, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty?
6. Trình bày các khái niệm và cấu trúc mặt hàng thương mại, mặt hàng hỗn hợp, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
7. Nêu và trình bày khái niệm mặt hàng mới, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1công ty? 
8. Trình bày khái niệm, vai trò của giá giá kinh doanh thương mại, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
9. Nêu  và  trình bày nội dung quy trình định giá kinh doanh, vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty?
10. Nêu và trình bày những khái niệm cơ bản (kênh marketing phân phối, trung gian marketing phân phối) vận dụng và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
11. Trình bày nội dung các quyết định tổ chức/thiết kế kênh phân phối, và lấy ví dụ minh hoạ của 1 công ty? 
12. Trình bày nội dung và đặc tính cơ bản vận hành kênh phân phối, vận dụng lấy ví dụ? 
13. Trình bày khái niệm, bản chất của truyền thông mkt, khái niệm xúc tiến thương mại. vận dụng và lấy ví dụ minh họa? 
14. Nêu và giải thích mô hình quá trình truyền thông marketing, mô hình hoạch định truyền thông mkt thương mại, vận dụng và lấy ví dụ minh họa một công ty? 
15. Trình bày khái niệm và đặc điểm marketing-mix và các yếu tố cấu thành bán lẻ hàng hóa, vận dụng và lấy ví dụ minh họa của một công ty. 
16. Trình bày và giải thích sơ đồ hệ công nghệ marketing tổng thể của doanh nghiệp thương mại bán lẻ, ví dụ? 
17. Trình bày khái niệm, bản chất và phân loại các dịch vụ thương mại bán lẻ, lấy ví dụ? 
18. Trình bày khái niệm, vai trò đặc trưng của bán buôn hàng hóa, vận dụng và lấy ví dụ minh họa của 1 công ty doanh nghiệp 
19. Trình bày kết cấu thị trường và đặc điểm marketing mix của doanh nghiệp bán buôn? Sơ đồ hệ công nghệ mkt bán hàng của DNTMBB? Lấy ví dụ? 
20. Trình bày khái niệm và đặc trưng hiệp thương thương mại. lấy ví dụ? 
21. Trình bày khái niệm và các điều khoản chủ yếu hợp đồng mua bán trong thương mại bán buôn 
22. Trình bày khái niệm và bản chất của hệ thống phân phối- vận động vật lý trong kinh doanh thương mại? ví dụ? 
23. Trình bày khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc và các yếu tố hợp thành công nghệ mkt giao tiếp quảng cáo thương mại? ví dụ? 
24. Nêu và giải thích quy trình công nghệ quảng cáo? Lấy ví dụ 
25. Trình bày khái niệm các phương pháp  và quy trình tiến hành kế hoạch hóa? Ví dụ?

Tài liệu Marketing thương mại giúp các bạn cải thiện các lỗi hổng kiến thức về môn này, cũng như giúp bạn tra cứu tài liệu khi cần thiết liên quan tới môn.

 
Tài liệu tham khảo môn Marketing thương mại mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo