KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Mạng và truyền thông (CN) mới nhất 2021


Mạng truyền thông công nghiệp là một khái niệm chung chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị công nghiệp. Đây cũng là loại mạng đặc biệt được tạo ra để xử lý kiểm soát thời gian thực và tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường khắc nghiệt trên các cài đặt lớn.

Tài liệu môn Mạng và truyền thông (CN) mới nhất 2021

Tài liệu môn mạng và truyền thông CN mới nhất 2021

Tổng hợp 26 câu hỏi thường gặp Mạng và truyền thông (CN) 

1. Thế nào là mạng máy tính? Kiến trúc mạng, đường truyền vật lý?
 
2. Trình bày sự hình thành, phát triển và kiến trúc của họ giao thức TCP/IP?
 
3. Nhiệm vụ, cấu trúc gói tin (Giải thích từng trường hợp của cấu trúc) của giao thức IP và mô hình TCP/IP?
 
4. Nhiệm vụ, cấu trúc gói tin (Giải thích từng trường hợp của cấu trúc) của giao thức TCP trong mô hình TCP/IP?
 
5. Phân biệt các mạng LAN/WAN/GAN?
 
6. Trình bày vắn tắt về các giao thức ARP, RARP, ICMP?
 
7. Nêu các lợi ích và ứng dụng của công nghệ ADSL?
 
8. Trình bày phương thức truy nhập đường truyền sử dụng giao thức CSMA/CD?
 
9. Nêu kiến trúc mạng TokenRing?
 
10. Trình bày phương thức truy nhập đường truyền sử dụng giao thức TokenRing?
 
11. Trình bày phương thức truy nhập đường truyền sử dụng giao thức Token Passing?
 
12. So sánh hai thiết bị mạng là Bridge và Repeater?
 
13. Chức năng cơ bản của từng tầng trong mô hình OSI?
 
14. Tại sao cần phân tầng trong mô hình tham chiếu OSI? Nêu chức năng cơ bản của từng phần?
 
15. Nhiệm vụ, dịch vụ, giao thức của tầng mạng trong mô hình OSI?
 
16. Nhiệm vụ, giao thức của tầng vật lý trong mô hình tham chiếu OSI?
 
17. Nhiệm vụ của các giao thức hoạt động của dịch vụ mạng trong mô hình OSI là phương thức có liên kết và không liên kết?
 
18. Trình bày chức năng hoạt động, tầng hoạt động (Trong mô hình OSI) của các thiết bị mạng Repeater, Bridge, Router?
 
19. Nêu chức năng hoạt động, tầng hoạt động (trong mô hình OSI) của các thiết bị mạng Hub, Switch, Gateway?
 
20. Trình bày kiến trúc họ giao thức TCP/IP? Đối chiếu với mô hình tham chiếu OSI?
 
21. Nêu cấu trúc mạng Ethernet?
 
22. So sánh kiến trúc của Ethernet và OSI?
 
23. Hãy so sánh ưu và nhược điểm của 2 mô hình mạng Bus và Star?
 
24. Trình bày vắn tắt về dịch vụ tên miền (DNS)? Ảnh hưởng xã hội của Internet?
 
25. Thế nào là giao thức mạng (Protocol), Topo mạng (Topology)? Kể tên và vẽ hình minh họa cho các Topo mạng?
 
26. Phương thức truy nhập đường truyền sử dụng giao thức CSMA/CD?27. Nêu kiến trúc mạng AppleTalk?

Trên đây là những câu hỏi, tài liệu, đề cương ôn tập liên quan tới môn Mạng và truyền thông (CN) mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Mạng và truyền thông (CN) mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo