KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Lịch sử kinh tế mới nhất 2021


Sử kinh tế, hay Sử học kinh tế, là một chuyên ngành kinh tế học. Nó sử dụng cả các phương pháp luận của khoa học lịch sử lẫn khoa học kinh tế. Đối tượng nghiên cứu của môn sử kinh tế là sự phát triển trong quá khứ của các nền kinh tế quốc dân, các hiện tượng kinh tế và cả các lý luận kinh tế. Đối với môn khá là quan trọng đối với đất nước thì môn Lịch sử kinh tế còn mang lại nhiều kiến thức, đối với sinh viên thì tài liệu môn Lịch sử kinh tế cũng khá là quan trọng. Vậy thì dưới đây là tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Lịch sử kinh tế mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn Lịch sử kinh tế mới nhất 2021

Tài liệu môn lịch sử kinh tế mới nhất 2021

Dạng câu hỏi Lịch sử kinh tế thường gặp

Trắc nghiệm

Câu 1.

Việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trong công nghiệp hóa (giai đoạn 1926-1937) là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Liên Xô khi đó.

Câu 2.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Việt Nam giao đoạn (1958-1960) đã để lại những bài học kinh nghiệp có ý nghĩa sâu sắc.

Câu 3

Cách mạng công nghiệp ở nước Anh diễn ra trong thời gian dài với bước đi tuần tự.

Câu 4. 

Chính sách kinh tế mới (NEP) của liên Xô giai đoạn 1921-1925 còn có ý nghĩa quốc tế.

Câu 5.

Cải cách ruộng đất đã được tiến hành ở một số vùng trong giai đoạn cuối của cuộc khủng chiến chống Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1951-1954.

Câu 6.

Đã diễn ra cải tiến cơ thể quản lý kinh tế ở Viêt nam giai đoạn (1981-1985).

Phần tự luận Lịch sử kinh tế

Câu 1. 

Phân tích vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế các nước tư bản trong giai đoạn 1951-1973.

Câu 2. 

Phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu kinh tế Việt Nam thời kỳ khánh chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
 
Tài liệu tham khảo môn Lịch sử kinh tế mới nhất : Tại đây 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo