KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Lịch sử học thuyết kinh tế mới nhất 2021


Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhanh của các hệ thống quản điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản dưới những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.
Dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Lịch sử học thuyết kinh tế mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn Lịch sử học thuyết kinh tế mới nhất 2021

Tài liệu môn lịch sử học thuyết kinh tế mới nhất 2021

Đề 1. Dạng câu hỏi bám sát đề thi Lịch sử học thuyết kinh tế

Câu 1. Dựa vào lý luận giá trị W.Petty chứng minh rằng, W.Petty là người đã đặt nền móng cho nguyên lý giá trị - lao động.
 
Câu 2. Trình bày vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường - xã hội ở Đức.
 
Câu 3. Ý nghĩa của số nhân đầu tư đối với chống khủng hoảng kinh tế trong lý thuyết "Việc làm" của Keynes?
 
Câu 4. Vì sao trường phái Trọng cung ở Mỹ cho rằng, để cho nền kinh tế ổn định nhịp độ tăng trưởng kinh tế cần phải kích thích tăng cung?
 

Đề 2. Dạng câu hỏi bài tập Lịch sử học thuyết kinh tế

Câu 1. Chọn đáp án đúng và giải thích vì sao
Trong lý thuyết về sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế của I.M.Keynes, công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô là:
a, Khu vực kinh tế nhà nước và chính sách tài chính
b, Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ
c, Chính sách tiền tệ và chính sách đối ngoại
d, Chính sách đối ngoại và khu vực kinh tế nhà nước
Giải thích lý do lựa chọn?
 
Câu 2. Chọn phương án chính xác và giải thích lý do lựa chọn:
Đóng góp của Chủ nghĩa Trọng thương là đưa ra các quan điểm:
a, Sự giàu có là ở số tiền
b, Mục địch hoạt động của nền kinh tế hàng hóa là lợi nhuận.
c, Nhà nước cần can thiệp vào nền kinh tế.
d, Tất cả các ý kiến trên
 
Câu 3. Dựa trên cơ sở nào mà Trọng cung đưa ra đề nghị giảm thuế? Quan điểm này có gì khác với quan điểm trọng cầu của J.M.Keynes?
 
Câu 4. Trình bày nội dung cơ bản "Lý thuyết giá cả" của A. Marshall. Ý nghĩa thực tiễn của lý thuyết này đổi với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam?
 
Tài liệu tham khảo môn Lịch sử học thuyết kinh tế mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo