KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn kinh tế Việt Nam mới nhất 2021


Kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang phát triển, phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, du lịch, xuất khẩu thô và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng ở Việt Nam một hệ thống kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Môn kinh tế Việt nam là một môn có tầm ảnh hưởng tới đất nước VIệt Nam vậy nên các bạn trẻ theo đuổi môn này khá nhiều, sau đây là những tài liệu môn kinh tế Việt Nam đã được tổng hợp cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn kinh tế Việt Nam mới nhất 2021

Tài liệu môn kinh tế Việt Nam mới nhất 2021

ĐỀ 1. Dạng bài tập môn kinh tế Việt Nam mới nhất 

Trắc nghiệm đúng sai
1. Đã có sự thay đổi về cơ cấu chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005
2. Giai đoạn 1989-1991 chính phủ điều chỉnh lãi suất tiền gửi đã tác động tích cực đến thu hút tiền gửi từ dân cư
3. Hội nhập kinh tế còn nhiều thách thức 
4. Vai trò của hộ nông dân trong NQ10 có thay đổi so với chỉ thị 100/CT
5. PTKT theo chiều rộng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
Tự luận
Phân tích quá trình hình thành khung luật pháp cho nền KTTT ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế Việt Nam. Ý nghĩa của việc thực hiện quyền tự do kinh doanh phát triển nhiều thành phần ở Việt Nam.

 

ĐỀ 2. Dạng bài tập môn kinh tế Việt Nam mới nhất

Trắc nghiệm đúng sai
1. Cải cách giá cả ở Việt Nam đã có chuyển biến từ 1989.
2. Về mặt pháp lý, Luật đầu tư 2005 nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam trong những năm đổi mới còn nhiều hạn chế, kinh tế Việt Nam.
4. Xã hội hóa, GD ĐT là vấn đề mới trong chủ trương của Việt Nam thời kỳ đổi mới.
5. Tình trạng sử dụng nguồn nhân lực còn nhiều bất cập trong thời kỳ đổi mới.
Tự luận
Phân tích hạn chế của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Biện pháp chủ yếu để khắc phục 

 

ĐỀ 3. Dạng bài tập môn kinh tế Việt Nam mới nhất

Trắc nghiệm đúng sai 
1. Luật đầu tư năm 2005 đã tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế Việt Nam.
2. Việc tạo lập các loại thị trường là một nét mới trong xây dựng  chính sách đảng và nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới.
3. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam còn hạn chế.
4. Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực tới sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.
5. Trong thời kỳ đổi mới, hiệu quả sử dụng vốn của Việt Nam còn thấp.
Tự luận
Phân tích kết quả xuất nhập khẩu Việt Nam trong những năm đổi mới, những hạn chế trong xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay. Nêu lên những giải pháp để nâng cao tính cạnh trang của hàng xuất nhập khẩu.
 
Tài liệu tham khảo môn kinh tế Việt Nam mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo