KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kinh tế vĩ mô II mới nhất 2021


Tài liệu kinh tế vĩ mô dưới đây giúp học viên có được kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô thể hiện nhạy cảm giới. Kinh tế học vĩ mô thường được xem là mù giới và không xem xét gì đến các mối quan hệ phái sinh từ giới: Nó nghiên cứu và tìm hiểu về môi trường kinh tế nói chung nhưng hiếm khi đề cập đến vấn đề giới, mà nếu có, thì giữ thái độ trung lập. Môn Kinh tế vĩ mô II là môn mà các bạn học sinh khá là đau đầu với những phép tính, và phải tìm tài liệu, thì dưới đã tổng hợp một số câu liên quan tới môn Kinh tế vĩ mô II mới nhất và tài liệu, câu hỏi, đề cương ôn tập cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn Kinh tế vĩ mô II mới nhất 2021

Tài liệu môn kinh tế vĩ mô II mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kinh tế vĩ mô II

Thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế động được mô tả như sau:
Tiêu dùng: C = 100 + 0,25(Y-T)          Cầu tiễn thực tế: MD = Y - 0,5r
Đầu tư       : I = 200 - 3r                         Cung tiền danh nghĩa: Ms = 4150
Chỉ tiêu chính phủ: G = 1000             Mức giá: P = 2
Thuế: T = 1000
a, Hãy tính mức sản lượng và lãi suất tại trạng thái cân bằng?
b, Giả sử các doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng tương lai của nền kinh tế do vậy đầu tư tự định tăng 9 đơn vị. Hỏi rằng ngân hàng trung ương cần thay đổi cung tiền danh nghĩa bao nhiều để sản lượng cân bằng không thay đổi? Hãy minh họa bằng đồ thị?

Câu 2. Dạng Kinh tế vĩ mô II

Xét một nền kinh tế nhỏ mở với vốn luân chuyển không hoàn hảo. Giả sử rằng chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng nhằm kích thích tổng cầu. Hãy sử dụng mô hình IS-LM-BP với trường hợp rằng BP dốc hơn đường LM để phân tích sự thay đổi của sự tác động trên đối với lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối và sản lượng trong nước trong các trường hợp:
a, Tỷ khối đoái cố định
b, Tỷ khối đoái thả nổi

Câu 3. Dạng Kinh tế vĩ mô II

Giả sử hàm sản xuất của một quốc gia có dạng Y=K(1/2) L(1/2), tỷ lệ tiết kiệm là 15%, tư bản hao mòn 5% của năm, tỷ lệ tăng dân số là 1%.
a, Hãy tính mức tư bản và thu nhập bình quân một đơn vị lao động tại trạng thái dừng
b, Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị tác động của việc gia tăng tỷ lệ tiết kiệm đối với tư bản và thu nhập bình quân một đơn vị lao động cả trong quá trình chuyển đổi và ở trạng thái dừng
c, Hãy xác định và giải thích tốc độ tăng trưởng của tổng tư bản và tổng thu nhập tại trạng thái dừng

Câu 4. Dạng Kinh tế vĩ mô II

Giả sử ngân hàng trung ương thuyết phục công chúng rằng họ sẽ cắt giảm lạm phát trong thời gian tới. Hãy sử dụng đường phillips để giải thích chi phí của việc cắt giảm lạm phát trong thời gian sau:
a, Công chúng có kỳ vọng thích nghi về lạm phát
b, Công chúng có kỳ vọng duy lý/ hợp lý về lạm phát

Câu 5. Dạng Kinh tế vĩ mô II

Giả sử rằng số tiền nắm giữ bình quân trong kỳ của mỗi cá nhân là Y/2N với Y là thu nhập còn N là số lần đến ngân hàng, lãi suất là i, và chi phí mỗi lần đến ngân hàng là F (Chi phí giao dịch). Viết phương trình xác định tổng chi phí của việc nắm giữ tiền, tìm N sao cho tổng chi phí này là tối thiểu, và xác định lượng cầu tiền theo lý thuyết của Baumol-Tobin. Hệ số co dãn của cầu tiền đối với lãi suất và thu nhập là bao nhiêu?
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kinh tế vĩ mô II mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo