KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn kinh tế và chính sách phát triển vùng 2021


kinh tế và phát triển vùng kinh tế là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải pháp mà nhà nước áp dụng nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất tiềm năng kinh tế của mỗi vùng. Dưới đây là tổng hợp một số dạng tài liệu liên quan tới môn kinh tế và chính sách phát triển vùng cho các bạn sinh viên, nhân viên quan tâm đến.

Tài liệu môn kinh tế và chính sách phát triển vùng 2021

Tài liệu môn kinh tế và chính sách phát triển vùng
 
Chính sách phát triển vùng kinh tế là tổng thể các quan điểm, nguyên tắc, hình thức, công cụ và giải pháp mà nhà nước áp dụng nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất tiềm năng kinh tế của mỗi vùng và tạo ra hiệu quả kinh tế  - xã hội của toàn bộ nền kinh tế quốc dân lớn nhất trong các giai đoạn phát triển của đất nước.
 

Các bộ phận của chính sách vùng kinh tế

Chính sách vùng kinh tế thường bao gồm các bộ phận:
- Chính sách phát triển đối với vùng kinh tế đô thị
- Chính sách phát triển vùng đồng bằng
- Chính sách phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa
- Chính sách phát triển vùng kinh tế trọng điểm
Các công cụ và giải pháp trong chính sách phát triển vùng
Để phát triển kinh tế vùng theo định hướng chiến lược, Nhà nước có thể thông qua việc sử dụng các công cụ và giải pháp:
- Các công cụ và giải pháp đảm bảo kết cấu hạ tầng kĩ thuật – xã hội như giao thông, thông tin liên lạc, đào tạo – giáo dục, thuỷ lợi, điện nước, giống cây, con và kĩ thuật sản xuất…
- Các công cụ và giải pháp thuộc chính sách tài chính như vốn, thuế…
- Các công cụ và giải pháp thuộc chính sách tiền tệ - tín dụng như tín dụng ưu đãi, ngoại tệ…
- Các công cụ và giải pháp thuộc chính sách đầu tư trong nước, quốc tế. (Khuyến khích các dự án đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm, vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa).
- Các công cụ và giải pháp của Nhà nước nhằm giải quyết vấn đề thị trường sản phẩm và dịch vụ đầu ra.
- Các công cụ và giải pháp trong lĩnh vực qui hoạch, chương trình và dự án.
Chính sách phát triển vùng kinh tế không chỉ giải quyết vấn đề tăng trưởng mà còn giải quyết cả những vấn đề phát triển. Tức là giải quyết đồng thời các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường của từng vùng và toàn bộ lãnh thổ đất nước, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững. 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP môn kinh tế và chính sách phát triển vùng 

ĐỀ 1. Dạng kinh tế và chính sách phát triển vùng 

1. Phân tích vai trò của kết cấu hạ tầng với phát triển kinh tế vùng 
2. Nêu nhận xét kết cấu hạ tầng đô thị của Hà Nội
3. Xác định phương án tốt nhất (có bảng số)
 

ĐỀ 2. Dạng kinh tế và chính sách phát triển vùng 

1. Vai trò của đô thị đối với phát triển kinh tế vùng
2. Nhận xét sự đô thị hóa ở Việt Nam
3. Bài toán vận tải 

- Vùng

- Nơi sản xuất

A B C D E Tổng cung
S1 10 19 7 6 8 79
S2 12 11 8 7 4 102
S3 12 15 10 5 3 70
S4 12 18 17 7 9 60
Tổng cầu 76 62 88 45 40 311

ĐỀ 3. Dạng kinh tế và chính sách phát triển vùng 

1. Phân tích các thất bại của thị trường trong cơ cấu không gian
2. Đánh giá về chính sách phát triển vùng nhằm giảm bớt thất bại của thị trường.
 
Tài liệu tham khảo môn kinh tế và chính sách phát triển vùng mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo