KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kinh tế đầu tư 1 mới nhất


Kinh tế đầu tư là một trong những ngành/chuyên ngành đào tạo nên những cử nhân kinh tế làm việc trong lĩnh vực phân tích kinh tế, có kỹ năng thiết lập và thẩm định các dự án đầu tư, xây dựng và phát triển. Dưới đây đã tổng quát tài liệu liên quan tới môn Kinh tế đầu tư I mới nhất cho mọi người tham khảo.

Tài liệu môn Kinh tế đầu tư I mới nhất

Tài liệu kinh tế đầu tư mới nhất 2021

Bài tập giới thiệu Dạng Kinh tế đầu tư I

1. Chú ý tuổi thọ hay đời dự án là thời gian khai thác, vận hành dự án được tính từ khi dự án đi vào hoạt động đến khi dự án kết thúc ( không tính thời gian xây dựng, thực hiện dự án
2. Nếu dự án vay vốn từ nhiều nguồn phải tính lãi suất bình quân. Nhưng chú ý, các nguồn phải có cùng thời điểm, lãi suất phải cùng kỳ hạn. Nếu nói nguồn 1, nguồn 2 ( tức là vốn có cùng thời điểm)
3. NPV tính tại thời điểm dự án đi vào hoạt động. Vì vậy nếu có thời gian thực hiện đầu tư thì phải qui chuyển Ivo về thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động ( chú ý số mũ)
4. Chú ý cách tính dòng tiền tăng giảm trong các năm đầu, sau đó ổn định đều đến khi kết thúc dự án ( phần này các bạn thường nhầm số mũ)
+ Chú ý cách tính dòng tiền tăng giảm kỳ sau hơn (kém kỳ trước) 1 hằng số G: hoặc tính theo công thức, hoặc tính thủ công như dòng tiền phát sinh không đều đặn nếu không nhớ công thức.
Tài liệu kinh tế đầu tư
 

Câu hỏi ôn tập Dạng Kinh tế đầu tư I

1. Đặc điểm của đầu tư phát triển, sự quán triệt các đặc điểm này trong công tác đầu tư
 
2. Dựa vào lý thuyết kinh tế và đầu tư, giải thích vai trò đầu tư đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 
 
3. Tác động qua lại giữa đầu tư và tăng trưởng và phát triển
 
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu và đầu tư, giải thích tình hình kích cầu đến đầu tư
 
5. Mối quan hệ giữa nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam
 
6. Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư với quy mô vốn đầu tư 
 
7. Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Phân tích khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam.
 
8. Tác động của đầu tư đến việc chuyển dịch cơ cấu Việt Nam 
 
9. Nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, phân tích tình hình đầu tư trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước 
 
10. Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hay huy động vốn và sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kinh tế đầu tư I mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo