KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành mới nhất 2021


Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) là một khái niệm trừu tượng của một hệ thống tính toán dưới quan điểm của người lập trình hoặc người viết chương trình dịcch. Nói cách khác, kiến trúc máy tính được xem xét theo khía cạnh mà người lập trình có thể can thiệp vào mọi mức đặc quyền, bao gồm các thanh ghi, ô nhớ các ngắt ... có thể được thâm nhập thông qua các lệnh còn Hệ điều hành (tiếng Anh: Operating System - OS) là phần mềm hệ thống quản lý phần cứng máy tính, phần mềm và cung cấp các dịch vụ chung cho các chương trình máy tính. Đối với các chức năng phần Cứng như đầu vào, đầu ra và cấp phát bộ nhớ, hệ điều hành đóng vai trò quan trọng giữa các chương trình và phần cứng máy tính,[1][2] mặc dù mã ứng dụng thường được thực thi trực tiếp bởi phần cứng và thường thực hiện các lệnh hệ thống đến Chức năng hệ điều hành hoặc bị hệ điều hành làm gián đoạn. Hệ điều hành được tìm thấy trên nhiều thiết bị có máy tính – từ điện thoại di động và bảng điều khiển trò chơi điện tử đến máy chủ web và siêu máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng. 
Tài liệu môn Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành đã được đúc kết vào tổng quát dưới đây là một số đề thi hay gặp và tài liệu ôn tập, đề cương ôn tập bám sát đề thi cho các bạn tham khảo.

Tài liệu môn Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành mới nhất 2021

Tài liệu môn kiến truc máy tính và hệ điều hành mới nhất 2021
 

ĐỀ 1. Dạng Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Câu 1. Nêu chức năng và phương thức hoạt động của bộ đếm chương trình PC?
Câu 2. Chế độ địa chỉ của vi xử lý là gì? Mô tả chế độ địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi. Cho ví dụ minh họa?
Câu 3. Nêu sơ đồ khối tổng quát và chu kỳ xử lý lệnh của CPU?
Câu 4. Vẽ sơ đồ nguyên lý và nếu đặc điểm của hai dạng kiến trúc cache: Look Aside và Look Through. Trong hai dạng kiến trúc trên, dạng nào được sử dụng nhiều hơn trong thực tế hiện nay? Tại sao?

ĐỀ 2. Dạng Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Câu 1. Thanh ghi cờ (hay thanh ghi trạng thái) của vi xử lý có chức năng gì? Nêu ý nghĩa của các cờ nhớ (C), cờ không (Z), cờ dấu (S)?
Câu 2. Vẽ sơ đồ khối và nếu chức năng của các khối điều khiển (CU) và khối tính toán số học và logic (ALU)?
Câu 3. RAID là gì? Tại sao RAID có thể nâng cao được tính tin cậy, tốc độ truy nhập và dung lượng hệ thống lưu trữ? Cấu hình RAID nào phù hợp hơn với máy chủ cơ sở dữ liệu trong ba loại RAID 0, RAID 1 và RAID 10? Giải thích?
Câu 4. Cho một dãy số nguyên gồm 100 phần tử lưu trong bộ nhớ bắt đầu từ địa chỉ 1000. Viết phương trình sử dụng tập lệnh của CPU
a, Tổng của các số dương - lưu kết quả vào ô nhớ có địa chỉ 2000?
b, Tổng của tất cả các số trong dãy, - lưu kết quả vào ô nhớ có địa chỉ 2014?

Đề 3. Dạng Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Câu 1. Nêu chức năng và phương thức hoạt động của con trỏ ngăn xếp PS?
Câu 2. Nêu các dạng địa chỉ của lệnh. Cho một ví dụ minh hóa với mỗi dạng địa chỉ?
Câu 3. Nêu các phương pháp đọc ghi và các chính sách thay thế dòng cache. Tại sao thay thế dòng cache sử dụng phương pháp LRU có khả năng cho hệ số đoán trúng (hit) cao nhất?
Câu 4. Cho đoạn chương trình sau (R1, R2 là các thanh ghi và các lệnh quy ước theo dạng LỆNH<ĐÍCH>GỐC>):
(1) LOAD R2, #100
(2) LOAD R1, #2000
(3) STORE (R1), R2
(4) ADD 2000, #50
(5) SUBSTRACT R2, #20
(6) ADD R2, (R1)
(7) SUBSTRACT R1, R2
a, Xác định chế độ địa chỉ và ý nghĩa của từng lệnh;
b, Xác định giá trị của thanh ghi R1 và R2 sau khi thực hiện xong lệnh số (7)?
 
Tài liệu môn Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo