KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kiểm toán văn bản mới nhất 2021


Thông thường khi nhắc tới khái niệm “Kiểm toán là gì?”, người ta sẽ đưa ra câu trả lời kèm theo định nghĩa của ngành kế toán. Đây là hai phạm trù gần như luôn song hành cùng nhau và bổ trợ cho nhau vì chúng có liên quan trực tiếp tới nhau. Về cơ bản, nếu như công việc kế toán là việc cung cấp thông tin về tài chính của một tổ chức kinh tế thông qua các công cụ là báo cáo tài chính thì công việc của một kiểm toán viên sẽ là kiểm tra và xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính đó. Nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá tất cả các bằng chứng có liên quan đến những thông tin tài chính được cung cấp bởi kế toán viên nhằm xác minh tính chính xác và lập báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực chung đã được công nhận.
Với đặc thù công việc như vậy, ngành kiểm toán có sức ảnh hưởng rất lớn tới nhiều đối tượng, không chỉ đối với công ty được kiểm tra mà còn cả những nhà đầu tư có quan tâm tới tình hình tài chính của công ty đó. Những báo cáo của kiểm toán viên là căn cứ đáng tin cậy nhất cho các nhà đầu tư bên ngoài và là cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của một tổ chức với cơ quan nhà nước.

Vậy thì dưới đã tổng hợp tài liệu những câu hỏi cho các bạn sinh viên, nhân viên quan tâm tới môn Kiểm toán căn bản.

Tài liệu môn Kiểm toán văn bản mới nhất

Tài liệu kiểm toán mới nhất 2021

Câu hỏi Dạng Kiểm toán căn bản

Câu 1: Có ý kiến cho rằng: “ Hoạt động kiểm toán độc lập không có đóng góp gì cho sự tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân, cũng như sự thịnh vượng chung của xã hội bởi vì kiểm toán viên không tạo ra giá trị gia tăng mà chỉ đơn thuần kiểm tra những gì người khác đã làm ra”. Anh/chị đồng ý với ý kiến trên không? Tại sao? 
Câu 2: Có quan điểm cho rằng: “ Kiểm toán là hoạt động kiểm tra kế toán”. Anh/chị đưa ra nhận định về quan điểm trên. 
 
Câu 3: Anh chị có ý kiến nhận xét gì về nhận định sau: “ trách nhiệm của kiểm toán viên không chỉ là thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết, mà còn phải hoàn tất một số công việc kế toán và giải quyết các thủ tục về thuế của khách hàng” 
 
Câu  4: Cơ sở dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “phải trả nhà cung cấp”. Theo anh chị khi kiểm toán khoản mục này, ktv cần chú ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu nào? Vì sao? 
 
Câu 5: Cơ sở dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “hàng tồn kho”. Theo anh chị khi kiểm toán khoản mục này, ktv cần chú ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu nào? Vì sao? 
 
Câu 6: Cơ sở dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “nợ phải thu khách hàng”. Theo anh chị khi kiểm toán khoản mục này, ktv cần chú ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu nào? Vì sao? 
 
Câu 7: Cơ sở dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “vay ngắn hạn”. Theo anh chị khi kiểm toán khoản mục này, ktv cần chú ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu nào? Vì sao? 
 
Câu 8: KTV cần thu thập những bằng chứng kiểm toán nào để thỏa mãn cơ sở dẫn liệu hiện hữu và quyền của khoản mục “hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán? Nêu phương pháp để tu thập các bằng chứng này? 
 
Câu 9: Kiểm toán viên cần thu thập những bằng chứng kiểm toán nào để thỏa mãn cơ sở dẫn liệu hiện hữu và quyền của khoản mục “ TSCĐHH” trên BCĐKT ? Nêu pp để thu thập các bằng chứng này ? 
 
Câu 10: Kiểm toán viên cần thu thập những bằng chứng kiểm toán nào để thỏa mãn cơ sở dẫn liệu hiện hữu và quyền của khoản mục “ Tiền” trên BCĐKT ? Nêu pp để thu thập các bằng chứng này ? 
 
Câu 11: Cơ sở dẫn liệu là gì ? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “TSCĐHH” theo ac , khi kiểm toán khoản mục này, ktv thường chú ý đến cơ sở dẫn liệu nào? Vì sao ? 
 
Câu 12: AC hiểu thế nào về hoạt động kiểm soát trong KSNB ? Cho mỗi loại hđ kiểm soát 2 vd ? 
 
Câu 13: Việc nghiên cứu, tìm  hiểu kiểm soát nội bộ của khách hàng có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của kiểm toán viên? 
 
Câu 14: Kiểm soát nội bộ là gì? Việc đánh giá KSNB của khách hàng ảnh hưởng như thế nào đến công việc của KTV? 
 
Câu 15: Anh /chị hiểu ntn về môi  trường KS trong KSNB? Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường kiểm soát? Lấy ví dụ minh họa cho một nhân tố cụ thể mà anh/chị đã nêu ở trên. 
 
Câu 16: Khi kiểm toán BCTC công ty A, KTV phát hiện thủ kho thông đồng với bên bán để nhập kho hàng hóa kém chất lượng so với hợp đồng.Theo anh /chị đây là dạng sai sót nào? Trách nhiệm của KTV trong trường hợp này?
 
Câu17: Khi kiểm toán BCTC công ty A, kiểm toán viên phát hiện nhân viên kế toán dùng tiền của đơn vị cho vay cá nhân. Theo anh/chị đây là dạng sai sót gì? Trách nhiệm của kiểm toán viên trong trường hợp này? 
 
Câu 18: Có quan điểm cho rằng “Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên không có trách nhiệm lập và trình bày BCTC, ngăn ngừa, phát hiện toàn bộ mọi sai sót của đơn vị”. Điều này có đúng hay không? Giải thích? 
 
Câu 19: Nhiều người cho rằng “Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm về những sai sót xảy ra trong đơn vị”. Hãy bình luận ý kiến trên. Theo anh/ chị, sai sót phát hiện được sẽ có ảnh hưởng thế nào đến ý kiến của KTV? 
 
Câu 20: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót? Cho ví dụ minh họa. 

Câu hỏi tự luận Dạng Kiểm toán căn bản

Câu 1. Dạng Kiểm toán căn bản

Giả sử có năm loại hoạt động:  kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, dịch vụtư vấn quản lý, dịch vụ kế toán và có 3 loại kiểm toán: Kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước và kiểm toán nội bộ. Hãy cho biết mỗi trường hợp sau sẽ do loại kiểm toán nào tiến hành và thuộc loại hoạt động nào: 

Câu 2. Dạng Kiểm toán căn bản

Kiểm toán viên A đang kiểm toán BCTC tại công ty X, một công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Trưởng  phòng  kế  toán  của  công  ty  X  cho  rằng  tất  cả  các  nhân  viên  kế  toán  hiện thời đều có trình độ  chuyên  môn  tốt  nên  không  cần  thiết  phải  kiểm  toán  bởi  kiểm  toán viên độc lập như vậy.  Theo anh /chị, mục tiêu của cuộc kiểm toán độc lập là gì? Nêu lợi ích mà kiểm toán viên độc lập mang lại cho đơn vị được kiểm toán? 

Câu 3. Dạng Kiểm toán căn bản

Trong  các  tình  huống  sau,  trong  tình  huống  nào  thì  kiểm  toán  viên  vi  phạm  yêu  cầu “độc lập”? Giải thích? 
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kiểm toán căn bản mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo