KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn kiểm soát quản lý mới nhất 2021


Mở đầu kiểm soát quản lý

1. kiểm tra, kiểm soát là quá trình đo lường, đánh giá và tác động lên đối tượng kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm mục tiêu, kế hoạch của tổ chức được thực hiện một cách có hiệu quả
• Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát:
– đối tượng kiểm soát
– đánh giá đối tượng kiểm soát theo tiêu chuẩn đã định
– Yếu tố hiệu ứng
– Mạng lưới thông tin
• 2. quản lý: là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức
• 3. kiểm soát quản lý là quá trình trong đó chủ thể kiểm soát (các nhà quản lý) tác động lên các thành viên của đơn vị hay tổ chức để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của tổ chức đó. 
Dưới đây đã tổng hợp một số câu hỏi liên quan tới môn kiểm soát quản lý và tài liệu, câu hỏi ôn tập cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần quan tâm tới.

Tài liệu môn kiểm soát quản lý mới nhất 2021

Tài liệu môn kiểm soát quản lý mới nhất 2021

Câu 1. Dạng kiểm soát quản lý 

Trình bày nội dung kiểm soát quản lý đối với bộ phận kế toán trong doanh nghiệp?

Câu 2. Dạng kiểm soát quản lý 

Nhận định những luận điểm sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn:
a, Kiểm soát quản lý và kiểm soát tác nghiệp là hai khái niệm đồng nhất
b, Trong đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đo lường và đánh giá hoạt động sử dụng dự toán phù hợp hơn là Bảng điểm cân bằng vì hoạt động của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tính ổn định giữa các năm.

Câu 3. Dạng kiểm soát quản lý 

Công ty cổ phần Moonlight sản xuất máy chiếu (beammer). Thị trường cạnh tranh mạnh, luôn đòi hỏi các công ty sản xuất phải đổi mới công nghệ để cho ra các sản phẩm có nhiều tính năng hơn. Bảng điểm cân bằng của Moonlight cho năm tài khoản 2018 sau:
Mục tiêu Thước đo Hoạt động dự kiến Hoạt động thực tế

Khía cạnh tài chính

Tăng lợi nhuận

Thay đổi lợi nhuận từ năng suất

Thay đổi lợi nhuận từ tăng trưởng

7 tỉ đồng

9 tỉ đồng

5 tỉ đồng

7,5 tỉ đồng

Khía cạnh khách hàng

Tăng thị phần

Tăng sự gắn bỏ của khách hàng

Thị phần trong toàn bộ thị trường

Sự gắn bó của khách hàng

5%

8 năm

4,2%

7,8 năm

Khía cạnh quá trình KD nội bộ

Cải thiện chất lượng sản xuất

Thời gian giao hàng cho khách 

Năng suất

Thời gian giao hàng theo đơn

80%

24 ngày

83%

20 ngày

Khía cạnh khả năng đổi mới

Chỉ cho nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Tăng cường công suất hệ thống thông tin

Tỉ trong chi nghiên cứu phát triển trong tổng chi của công ty 

Tỉ trọng trong các quá trình sản xuất có thông tin phản hồi nhanh

10%

79%

11,2%

81%

 
Yêu cầu: Giải thích xem liệu moonlight có thành công trong thực hiện kế hoạch năm 2018; Nhận xét về bảng điểm cân bằng của Moonlight. Liệu có nên bổ sung thêm các thước đo vào trong Bảng? Nếu có, hãy nêu những thước đo này và giải thích tác dụng?

Câu 4. Dạng kiểm soát quản lý 

Công ty mành vải GL dự kiến sử dụng X mét vải nguyên liệu để sản xuất 1 tấm mành, giá mua dự kiến là 25.000đồng/mét. Thực tế GL mua 24.900đồng/mét vải và sử dụng 120% X mét/tấm mành. Khối lượng sản phẩm thực tế là 9.950 mành. Khối lượng dự kiến là 10.000 mành 
Yêu cầu: Xác định chênh lệch chi phí nguyên vật liệu do giá, do hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và do khối lượng sản phẩm. Công ty GL xác định ngưỡng chấp nhận của chênh lệch là 10% của giá trị dự toán. Xác định liệu chênh lệch nào ở tính câu trên cần được phân tích. Nêu nguyên nhân và giải pháp đề xuất để khắc phục chênh lệch đó. Biết X là số tháng sinh của bạn.
 
Tài liệu môn kiểm soát quản lý mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo