KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kiểm soát mới nhất 2021


Theo từ điển tiếng Việt, kiểm soát là một quá trình so sánh kết quả đạt được trên thực tế với những tiêu chuẩn trong điều kiện tương tự nhằm phát hiện sự sai lệch, thiếu sót, xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra biện pháp điều chỉnh để đảm bảo hoạt động của chủ thể tạo ra được kết quả như đúng mong muốn của chủ thể đó. Dưới đây đã tổng quát một số tài liệu liên quan tới môn Kiểm soát cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo.

Tài liệu môn Kiểm soát mới nhất 2021

Tài liệu môn kiểm soát mới nhất 2021

Bài 1. Dạng môn kiểm soát

Tại Công ty TNHH sản xuất Huỳnh Quang có các thủ tục hoạt động được mô tả như sau:
(a) Khi đặt hàng mua nguyên vật liệu, một liên của đơn đặt hàng được gửi cho bộ phận nhận hàng. Khi nhận hàng, nhân viên bộ phận nhận hàng sẽ ghi số thực nhận vào liên này của đơn đặt hàng và gửi về cho bộ phận kế toán để ghi sổ. Vật liệu sau đó sẽ được nhập vào kho 
(b) Một chi nhánh bán hàng của công ty bao gồm một cửa hàng trưởng và hai nhân viên. Chi nhánh được mở một tài khoản giao dịch tại Ngân hàng địa phương. Các khoản tiền thu của chi nhánh được nộp vào đây. Các sec rút tiền của tài khoản này phải có chữ ký của Cửa hàng trưởng hoặc Giám đốc tài chính công ty. Sổ phụ được gửi về cho Cửa hàng trưởng, ông này sẽ đối chiếu với sổ sách và lưu sổ phụ. Định kỳ, Cửa hàng trưởng sẽ lập một bảng kê các khoản chi trong kỳ nộp về Công ty.
Yêu cầu: Đối với mỗi tình huống kể trên, hãy cho biết điểm yếu của kiểm soát nội bộ và loại gian lận hoặc sai sót nào có thể xảy ra. Sau đó cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể điều chỉnh những điểm yếu này của kiểm soát nội bộ.

Bài 2. Dạng môn kiểm soát

Sau khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) hoạt động bán hàng, thu tiền của công ty An Đạt, kiểm toán viên Hải xác định đơn vị có hai điểm yếu:
1. Nhân viên phòng bán hàng lập hóa đơn dựa vào đơn đặt hàng của khách hàng gởi tới.
2. Hóa đơn bán hàng sau khi lập xong chuyển thẳng cho khách hàng.

Bài 3. Dạng môn kiểm soát

Trong cuộc kiểm toán đầu tiên của anh chị tại một doanh nghiệp sản xuất có quy mô trung bình, Ông Tám là giám đốc công ty có giải thích về cách ông thực hiện việc phân công phân nhiệm tại công ty để tránh không cho phép một người kiểm soát mọi phương diện của một nghiệp vụ như sau: Cô Lan đảm trách việc mua hàng, nhận hàng và giữ hàng. Anh Tiến có trách nhiệm ghi chép các sổ sách về nợ phải thu và thu tiền của khách hàng. Cô Ngọc có trách nhiệm theo dõi sổ sách về nhân viên, chấm công, lập bảng lương và phát lương. Ông Tám hỏi ý kiến anh chị về cơ cấu tổ chức của công ty. Anh chị hãy trình bày ý kiến mình và đưa ra giải pháp cải tiến nếu cần thiết.

Bài 4. Dạng môn kiểm soát

Dưới đây là một số thủ tục kiểm soát liên quan đến chu trình nghiệp vụ mua hàng, hãy cho biết thử nghiệm kiểm soát mà kiểm toán viên có thể sử dụng cho mỗi thủ tục kiểm soát đó:
a. Tất cả mọi nghiệp vụ mua hàng đều phải lập đơn đặt hàng (ủy quyền xét duyệt)
b. Đơn đặt hàng phải được đánh số trước một cách liên tục.
c. Đơn đặt hàng phải được lập trên cơ sở Phiếu đề nghị mua hàng của bộ phận có nhu cầu.
d. Bộ phận nhận hàng được tổ chức độc lập với bộ phận mua hàng.
e. Các hóa đơn của người bán phải được kiểm tra về số lượng, đơn giá, tính toán và ký duyệt trước khi chuyển cho bộ phận tài vụ để thanh toán.
f. Hàng tháng, bộ phận kế toán thanh toán, bộ phận mua hàng và bộ phận nhận hàng tiến hành đối chiếu số liệu để phát hiện các khoản chênh lệch, lập biên bản giải trình lý do và cách xử lý

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DẠNG KIỂM SOÁT 

1. Đơn vị không có thủ tục xét duyệt đơn đặt hàng, đây là yếu kém thuộc về:

a. Môi trường kiểm soát
b. Các hoạt động kiểm soát
c. Thông tin và truyền thông
d. Đánh giá rủi ro

2. Thiết lập và duy trì hệ thống KSNB hữu hiệu là trách nhiệm của:

a. Ban giám đốc
b. Hội đồng quản trị
c. Kiểm toán viên
d. Cơ quan quản lý nhà nước

3. Kiểm soát nội bộ được thiết lập tại một đơn vị chủ yếu để:

a. Phục vụ cho bộ phận kiểm toán nội bộ
b. Thực hiện chế độ tài chính kế toán của nhà nước
c. Thực hiện các mục tiêu của người quản lý đơn vị
d. Giúp kiểm toán viên độc lập lập kế hoạch kiểm toán

4. Trên hóa đơn mua hàng sau khi thanh toán có đóng dấu dòng chữ “Đã thanh toán”. Thủ tục kiểm soát này nhắc đến bộ phận nào của hệ thống kiểm soát nội bộ

a. Môi trường kiểm soát
b. Hoạt động kiểm soát
c. Đánh giá rủi ro
d. Thông tin và tuyền thong

5. Chính sách của doanh nghiệp là tuyển dụng nhân viên có trình độ đại học và có kinh nghiệm làm việc ít nhất một năm trở lên, đây thuộc phận nào của hệ thống kiểm soát nội bộ.

a. Môi trường kiểm soát
b. Hoạt động kiểm soát
c. Đánh giá rủi ro
d. Thông tin và tuyền thông
 
 
Tài liệu môn Kiểm soát mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo