KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn kế toán tài chính III mới nhất 2021


Môn kế toán tài chính là môn có tầm ảnh hưởng tới các ngành kế toán khác vậy nên kế toán tài chính cũng là một ngành trọng tâm đối với các bạn sinh viên, nhân viên đang theo học môn này. Dưới đây sẽ giúp bạn tìm tra cứu tài liệu mới nhất về môn kế toán tài chính III.

Tài liệu môn kế toán tài chính III mới nhất 2021

Tài liệu môn kế toán tài chính III mới nhất 2021

Câu 1. Dạng kế toán tài chính III 

Cho biết nhận định: "Chi phí bảo hành công trình xây lắp trích thiếu do chi phí thực tế > chi phí trích trước không ảnh hưởng đến giá thành công trình" là đúng hay sai? Vì sao?

Câu 2. Dạng kế toán tài chính III 

Cho biết nhận định: "Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, giá vốn hàng hóa bị trả lại nhập kho được ghi Nợ TK 6112/Có TK 632' là đúng hay sai? Vì sao?

Câu 3. Dạng kế toán tài chính III 

Cho tài liệu Công ty ABC như sau:
1. Nhập khẩu một lô hàng theo giá CIF/Hải Phòng là 250.000 USD, thuế nhập khẩu 30%, thuế TTĐB hàng nhập khẩu 40%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Sau khi kiểm nhận lô hàng này được giao thẳng cho Công ty X với giá chưa thuế GTGT 10% là 475.000 USD. Công ty X đã chấp nhận thanh toán. Biết tỷ giá mua, bán trong ngày của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản lần lượt là 23.410 và 23.450 đ/USD, tỷ giá hải quan là 23.4000 đ/USD. Toàn bộ số thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB hàng nhập khẩu đã được Công ty nộp bằng chuyển khaonr VND.
2. Công ty X thành toán 80% bằng chuyển khoản USD, 20% bằng tiền mặt USD. Công ty chiết khẩu cho X 0,6% bằng tiền mặt VND. Tỷ giá mua trong ngày của ngân hàng là 23.420 đ/USD.
3. Xuất kho một lô hàng đi xuất khẩu có giá vốn 860.000.000 VNĐ.
4. Lô hàng trên đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, có giá bán là 50.000 USD. Công ty đã nộp thuế xuất khẩu 5% bằng tiền mặt VND và đang làm thủ tục thu tiền. Biết tỷ giá mua trong ngày của ngân hàng 23.425 đ/USD, tỷ giá hải quan 23/400 USD.
Yêu cầu:
1. Ghi các định khoản cần thiết tại Công ty ABC? Xác định lợi nhuận gộp của Công ty ABC?
2. Ghi các bút toán liên quan tại Công ty X, tự bổ sung dữ liệu (nếu cần), biết X là doanh nghiệp thương mại, tính thuế GTGT theo phương pháp kế khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

Câu 4. Dạng kế toán tài chính III 

Xây dựng dữ liệu trong doanh nghiệp xuất khẩu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên gồm các nghiệp vụ:
- Chuyển hàng đi làm thủ tục xuất khẩu;
- Chi phí vận chuyển lô hàng;
- Thủ tục xuất khẩu hoàn thành, nhận được thông báo thuế xuất khẩu phải nộp;
- Nộp thuế xuất khẩu cho lô hàng;
- Bàn giao lô hàng lên phương tiện chuyên chở quốc tế, lô hàng xuất khẩu rời cảng;
- Khách hàng thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp;
- Bán toàn bộ số ngoại tệ thu được từ xuất khẩu cho ngân hàng.
Yêu cầu:
1/ Xác định doanh thu thuần về xuất khẩu, biết giá xuất khẩu theo thỏa thuận tính bằng USD?
2/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?
3/ Xác định lợi nhuận gộp của doanh nghiệp theo tài liệu trên?
 
 
Tài liệu tham khảo môn kế toán tài chính III  mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo