KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế toán tài chính I mới nhất 2021


Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.
Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.
Vậy sau đây là những tài liệu đã được tổng quát mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng theo học môn này quan tâm.

Tài liệu môn Kế toán tài chính I mới nhất 2021

Tài liệu môn kế toán tài chính I mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế toán tài chính I

Khi tính ra tiền thưởng thi đua phải trả cán bộ quản lý doanh nhgieepj, kế toán ghi:
a, Nợ TK 334
b, Nợ TK 642
c, Nợ TK 811
d, Nợ TK 353

Câu 2. Dạng Kế toán tài chính I

Chọn câu trả lời đúng và giải thích
Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua nguyên vật liệu được ghi:
a, Giảm giá trị nguyên vật liệu
b, Giảm chi phí sản xuất
c, Tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
d, Tăng doanh thu hoạt động tài chính

Câu 3. Dạng Kế toán tài chính I

DN A hạch toán GTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuyế GTGT thoe phương pháp khấu trừ có thành phẩm tồn kho đầu tháng 10/N là 30.000 kg, giá thành đơn vị 132.000 đ/kg. Trong tháng 10/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Nhập kho 80.000 kg hoàn thành từ bộ phân SX theo giá thành đơn vị là 132.6000 đ/kg
2. Xuất kho Y kg bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa thuế GTGT 10% là 188.000 đ/kg, đã thu bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán 0,6%.
3. Chi phí bán hàng phát ính trong tháng 38.000.000 đ; CPQLDN là 49.000.000 đ.
4. Ngày 19/10, nhượng bán một TBSX có nguyên giá 720.000.000 đ, hao mòn lũy kế hết 30/9/N là 145.000.000 đ. Giá bán thu bằng chuyển khoản chưa thuế GTGT 10% là 520.000.000 đ. Biết TBSX được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và thời gian sử dụng dự kiến 10 năm.

Yêu cầu:

Cho số liệu Y biết cuối tháng còn thành phẩm tồn kho? Biết DN tính giá thành phẩm xuất kho theo phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập, định khoản, phản ánh vào tài khoản, kết chuyển xác định kết quả kinh doanh tháng 10/N. Cho biết lợi nhuận gộp của DN?

Câu 4. Dạng Kế toán tài chính I

Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng của DN là 30.000.000 đ. CPSX phát sinh trong tháng bao gồm: CPNVL chính 160.000.000 đ; CPNCTT 20.000.000 đ; CPSXC 30.000.000 đ. Số sản phẩm dở dang đầu tháng là 1.850 sản phẩm. Cuối tháng hoàn thành nhập kho 8.582 sản phẩm, 18 sản phẩm hỏng không sửa chữa được, dở dang 1.400 sản phẩm.

Yêu cầu:

1. Lập thẻ tính giá thành phẩm biết DN xác định giá trị sản phẩm dở dang theo phương pháp CPNVL chính.
2. Định khoản, phản ánh vào TK biết DN kế toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên.
3. Nếu DN xác định giá trị sản phẩm dở dang theo phương pháp sản lượng ước tính tương đương thì cần bổ sung điều kiện gì? Khi đó giá thành sản phẩm tăng hay giảm? Vì sao?
 
Tài liệu tham khảo môn Kế toán tài chính I mới nhất : Tại đây 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo