KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế toán quốc tế mới nhất 2021


Tài liệu môn Kế toán quốc tế là tài liệu đáng chú ý cho các bạn sinh viên, khi thiếu nguồn tài liệu tham khảo, dưới đây đã tổng quát về môn Kế toán quốc tế cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo môn Kế toán quốc tế.

Tài liệu môn Kế toán quốc tế mới nhất

Tài liệu môn kế toán quốc tế mới nhất 2021

Đối tượng và nội dung của kế toán quốc tế

Có nhiều quan điểm về đối tượng và nội dung của kế toán quốc tế, thay đổi theo từng thời kỳ phát triển của môn học này.

Quan điểm thứ nhất cho rằng kế toán quốc tế nghiên cứu những vấn đề có yếu tố nước ngoài liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.
Quan điểm này chỉ đề cập đến kế toán tài chính, chưa đề cập đến những vấn đề khác như kế toán quản trị hay kiểm toán.
Quan điểm thứ hai, nội dung của kế toán quốc tế tập trung vào nghiên cứu các vấn đề
về kế toán của các công ty đa quốc gia.

Tuy nhiên, ngày nay, nội dung của kế toán quốc tế được hiểu rộng hơn, bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu sau đây:

- Nghiên cứu về kế toán của 1 quốc gia nhất định trong các điều kiện, hoàn cảnh có yếu tố
nước ngoài.
- Nghiên cứu về việc một số quốc gia khác nhau sử dụng một hệ thống kế toán tương tự nhau.
- Nghiên cứu so sánh hệ thống kế toán của các quốc gia khác nhau.
- Nghiên cứu sự phát triển của kế toán dưới góc độ quốc tế, bao gồm cả xem xét nguyên nhân của sự khác nhau trong kế toán của các quốc gia.
- Phân loại kế toán.
- Nghiên cứu mục đích, quy trình, việc áp dụng và triển vọng của kế toán của các quốc gia.
- Nghiên cứu mục đích, quy trình, việc áp dụng và triển vọng của kế toán của các quốc gia.
- Các vấn đề kế toán của các công ty đa quốc gia.
- Nghiên cứu các công ty liên quan đến thị trường ngoại hối.
- So sánh các đối tượng sử dụng thông tin kế toán giữa các quốc gia. 
 

Kết cấu cơ bản của một chuẩn mực kế toán quốc tế

Một chuẩn mực kế toán quốc tế thường có kết cấu bao gồm các phần chủ yếu như sau:
- Phần 1: Mục đích áp dụng chuẩn mực.
- Phần 2: Phạm vi áp dụng chuẩn mực.
- Phần 3: Thống nhất các thuật ngữ cơ bản sẽ dùng trong chuẩn mực và dùng cho
các vấn đề liên quan mà chuẩn mực đó đề cập đến.
- Phần 4: Nội dung chính của chuẩn mực, đề cập đến những vấn đề chuẩn mực cần
giải quyết, nguyên tắc xử lí về kế toán, tài chính đối với vấn đề đó.
- Phần 5: Cách thức công bố, trình bày báo cáo tài chính đối với vấn đề mà chuẩn
mực điều chỉnh.

Phương hướng vận dụng chuẩn mực kế toán

- Phương hướng 1: Vận dụng nguyên vẹn hệ thống chuẩn mực quốc tế vào quốc gia,
loại bỏ những chuẩn mực nào không phù hợp với thực tế, không sửa đổi các chuẩn
mực được áp dụng, xây dựng các chuẩn mực riêng cho các vấn đề không thể áp
dụng chuẩn mực quốc tế.
- Phương hướng 2: Vận dụng nguyên vẹn chuẩn mực quốc tế nhưng có chú thích, bổ
sung cho từng chuẩn mực cho phù hợp với thực tế. 
 

Tóm lược dạng Kế toán quốc tế

- Kế toán quốc tế là môn học nghiên cứu về các vấn đề về kế toán mang tính quốc tế.
- Kế toán quốc tế hình thành xuất phát từ nhu cầu khách quan trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế, hoạt động của các công ty đa quốc gia, các liên kết kinh tế quốc tế.
- Cơ sở hình thành kế toán quốc tế: sự phát triển và phổ biến của kế toán kép, sự phát triển của
thương mại quốc tế, nhu cầu thống nhất cách thức lập, đọc và trình bày báo cáo tài chính.
- Các tổ chức quốc tế về kế toán được hình thành.
- Chuẩn mực kế toán quốc tế được xây dựng nhằm thống nhất cách lập, đọc và trình bày báo
cáo tài chính.
- Các quốc gia có thể vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế theo nhiều phương hướng khác nhau.
- Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm chuẩn mực trong các lĩnh vực: kế toán doanh
nghiệp, kế toán công… 
 

Câu hỏi ôn tập dạng Kế toán quốc tế

1. Kế toán quốc tế nghiên cứu những vấn đề gì?
2. Tại sao cần có sự hình thành kế toán quốc tế?
3. Vai trò của kế toán quốc tế?
4. Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì và vai trò của chuẩn mực kế toán quốc tế?
5. Trình bày quy trình ban hành chuẩn mực kế toán quốc tế?
6. Tính chất pháp lý của chuẩn mực kế toán quốc tế?
7. Kết cấu cơ bản của chuẩn mực kế toán quốc tế?
8. Các chuẩn mực kế toán quốc tế có thể được vận dụng như thế nào vào các quốc gia? 
 
Tài liệu tham khảo môn Kế toán quốc tế mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo