KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế toán quản trị II mới nhất 2021


Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó. Mà hiện này người theo học môn Kế toán quản trị II khá là phát triển, sự tìm tòi tài liệu lại càng nâng cao vậy thf dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Kế toán quản trị II cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn Kế toán quản trị II mới nhất 2021

Tài liệu môn kế toán quản trị mới nhất 2021

Chi nhánh Đà lạt của công ty Vĩnh Tiến chuyên SXKD rễ, thân và hoa atiso ở dạng sơ chế. Thông tin về chi nhánh năm 200N như sau:
 
Chi tiêu Rễ Atiso Thân Atiso Hoa Atiso
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (kg) 10.000 40.000 30.000
Giá bán bình quân (nghìn đồng/kg) 70 60 100
Tỷ lệ chi phí biến đổi/doanh thu 75% 65% 70%
Chi phí cố định trực tiếp (nghìn đồng) 100.000 200.000 300.000
Chi phí cố định chung (nghìn đồng)   800.000  
Yêu cầu: Các câu hỏi độc lập nhau

Câu 1. Dạng Kế toán quản trị II

Lập báo cáo KQKD bộ phận cho Chi nhánh Đà Lạt và cho nhận xét.

Câu 2. Dạng Kế toán quản trị II
Ngoài Chi nhánh Đà Lạt, công ty Vĩnh Tiến còn có chi nhánh Lang Biang. Chi nhánh Lang Biang là một nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch. Cả 2 chi nhánh này đều là các trung tâm đầu tư. Năm 200N chi nhánh Đà Lạt có tỷ suất inh lời trên vốn đầu tư (ROI) là 20%. Năm 200N Chi nhánh Lang Biang có vốn đầu tư bình quân 1.500.000 nghìn đồng và lợi nhuận thăng dư (RI) 90.000 nghìn đồng. Tỷ suất sinh lời yêu cầu tối thiểu của công ty là 16%.
1. Hãy so sánh hiệu quả hoạt động của 2 rung tâm này năm 200N
2. Hiện tại Công ty Vĩnh Tiến trả lương, thường cho các nhà quản lý của các chi nhánh được trên cơ sở tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI) mà chi nhánh đạt được. Công ty dự định cấp vốn đầu tư 1.000.000 nghìn đồng cho chi nhánh Đà Lạt để sản xuất kinh doanh thêm sản phẩm rau sạch. Lợi nhuận trong năm đầu tiên dự kiến là 180.000 nghìn đồng. Hãy đánh giá dự án đầu tư này trên góc độ của công ty Vĩnh Tiến và chi nhánh Đà Lạt.

Câu 3. Dạng Kế toán quản trị II

Chi nhánh Lang Biang có nhu cầu mua 5.000 kg hoa Atiso/năm để làm nguyên liệu chế iến món ăn. Chi nhanh Lang Biang có thể mua nguyên liệu từ thị trường bên ngoài với giá 100 nghìn đồng/kg và cũng có thể mua của Chi nhánh Đà Lạt. Hiện tại Chi nhánh Đà Lạt bán sản phẩm của mình ra thị trường bên ngoài với giá 100 nghìn đồng/kg. Chi phí bán hàng biến đổi của Chi nhánh Đà Lạt (2% Doanh thu) có thể tiết kiệm được nếu bán nội bộ. Hiện tại Chi nhánh Đà Lạt đang hoạt động ở mức công suất tối đa.
3. Hãy xác định mức giá chuyển nhowngj tối đa Chi nhánh Lang Biang sẵn sàng mua và giá tối thiểu Chi nhánh Đà Lạt sẵn sàng bán.
4. Lợi ích (thiệt hại) của việc chuyển nhượng nội bộ với twunfg bộ phận và cả Công ty là boa nhiêu nếu hai bên đồng ý chuyển nhượng 5.000 kg hia Atiso với giá 90.000 nghìn đồng/kg?

Câu 4. Dạng Kế toán quản trị II

Các sản phẩm của Chi nhánh Đà Lạt có thể bán ngay ở giai đoạn sơ chế như dữ kiện ban đầu hoặc tiếp tục chế biến thanh các sản phẩm trả túi lọc uống liền. Doanh thu vả CP tiếp tục chế biến của từng laoij SP như sau:
Chi tiêu Rễ Atiso Thân Atiso Hoa Atiso
Giá bán bình quân sau khi chế biến thêm (nghìn đồng/kg) 100 75 125
Chi phí chế biến thêm (nghìn đồng/kg) 20 18 22

Câu 5. Dạng Kế toán quản trị II

Do sự nổi tiếng của sản phẩm Atiso Đà Lạt, một khách hàng Pháp đặt mua 100kg thân Atiso với yêu cầu giảm giá 20%. Chi nhánh Đà Lạt có nên chấp nhận đơn hàng này không? Biết rằng đơn hàng này không ảnh hưởng đến mức độ tiêu thụ bình thường và năng lực sản xuất của công ty đáp ứng được đơn hàng này.
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kế toán quản trị II mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo