KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế toán ngân hàng mới nhất 2021


Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ở ngân hàng, và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo qui định của Pháp luật. Đối với môn như này thì tài liệu khá là quan trọng, như sau đây là một số tài liệu môn Kế toán ngân hàng mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng quan tâm tới.

Tài liệu môn Kế toán ngân hàng mới nhất 2021

Tài liệu môn kế toán ngân hàng mới nhất 2021

Lý thuyết

Câu 1. Dạng Kế toán ngân hàng

Chọn câu tra lời đúng trong các lựa chọn sau đây và giải thích ngắn gọn

- Việc tính lãi dự trả, dự thu trong kế toán thương mại là phù hợp với nguyên tắc kế toán:
a, Hoạt động liên tục
b, Phù hợp
c, Cơ sở dồn tích
d, Thận trọng
- Ủy nhiệm chỉ là ... trong thanh toán.
a, Chứng từ gốc 
b, Chứng từ ghi sổ
c, Chứng từ gốc kiếm chứng từ ghi sổ

Câu 2. Dạng Kế toán ngân hàng

Các nhận định dưới đây là đúng hay sai giải thích ngắn gọn

- Số tiền trích lập dự phòng nợ mất vốn trong kỳ là khoản mục bên nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán của NHTM.
- Số tiền "Lãi trả trước" trong huy động vốn theo phương thức trả lãi trước được ghi nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh trong kì (tháng) NHTM huy động vốn.
 
Bài tập

Câu 3. Dạng Kế toán ngân hàng

Ngày 31/3/2017, tại chi nhánh NH Nông nghiệp Nam Hà nội có cá nghiệp vụ sau đây phát sinh:

- Khách hàng A đén NH yêu cầu tất toán số tiền tiết kiệm không kỳ hạn: số tiền gửi là 70 triệu đồng, gửi vào ngày 10/12/2016, lãi suất 3% năm. Đồng thời, A yêu cầu NH chuyển số tiền có được thành số tiền tiết kiệm 1 tháng, lãi suất 5% năm.
- Công ty B thanh toán nợ cho hợp đồng tín dụng với số tiền vay là 330 triệu đồng, lãi suất 1,4% tháng, thời hạn tín dụng là 12 tháng kể từ ngày 1/5/2016. Nợ trả hàng tháng vào cuối ngày cuối tháng (gốc trả đều, lãi trả teo số dư gốc, lần trả cuối cùng khi kết thúc thời hạn tín dụng).
- NH hạch toan scho trái phiếu phát hành đợt ngày 1/4/2-16 với tổng mệnh giá là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 364 ngày, lãi suất 0,9% tháng, lãi trả trước.
- Tổ thanh toán bù trừ của chi nhánh đem về UNT ghi số tiền 70 triệu đồng, UNT này do KH E có TK TGTT tại chi nhánh NH Ngoại thương Ba Đình (Hà nội) lập nhờ thu hộ số tiền KH F.
- Khách hàng G lập UNC để thanh toán nốt nợ vay cho NH (khoản nợ này đẫ được xử lý 2 tháng trước) với tổng giá trị là 400 triệu đồng.
Yêu cầu: Hãy hạch toán các nghiệp vụ trên vào tài khoản thích hợp. Biết rằng ngân hàng thực hiện dự thu lãi, dữ trả lãi, phân bố lãi trả trước, phân bố số tiền chiết khấu và phân bố số tiền phụ trội vào đầu ngày cuối mỗi tháng.

Câu 4. Dạng Kế toán ngân hàng

Trong quý 1/2017, tại chi nhánh SGD 1 BIDV có các thông tin sau:

- Số dư phòng RRTD ngày 1/1/2017 là 17 tỷ đồng, trong đó dự phòng cụ thể là 12 tỷ đồng
- Trong quý 1, chi nhánh đã xử lý 50 hợp đồng tín dụng thuộc nợ nhóm 5. Theo đó, số tiền DP đã sử dụng để bù đắp tổn thất là 9 tỷ đồng, trong đó DP cụ thể là 8 tỷ đồng. Số DP cụ thể hoàn nhập trong quý là 850 triêu đồng.
- Căn cứ vào kết quả phân nhóm nợ cuối quý, chi nhánh cần có 7 tỷ đồng DPRRTD, trong DP cụ thể là 6 tỷ đồng.
Yêu cầu: Hãy xử lý và hạch toán bút toán thích hợp căn cứ vào các giả thiết trên tại chi nhánh.
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kế toán ngân hàng mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo