KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế Toán Máy 2021


Kế toán máy (kế toán trên máy tính) là hình thức sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng để hỗ trợ hoặc thay thế 1 phần công việc của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Một chương trình làm kế toán máy tương tứng với một phần mềm kế toán chuyên dụng. Môn kế toán máy là môn khá phổ biến mà các bạn sinh viên đang theo học, vậy thì dưới đây đã tổng quát một số tài liệu câu hỏi về môn Kế toán máy cho các bạn tham khảo mới nhất 2021.

Tài liệu môn Kế Toán Máy 2021

Tài liệu kế toán máy mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế Toán Máy

Phần mềm kế toán mã hóa ngoại tê như USD, VND, GDP theo phương pháp nào?

a, Mã hóa phân cấp
b, Mã hóa gợi nhớ
c, Mã hóa liên tiếp
d, Mã hóa theo seri

Câu 2. Dạng Kế Toán Máy

Thàng bắt đầu kỳ kế toán trong FAST ACCOUNTING 

a, Phải là tháng 1 của năm âm lịch 
b, Một tháng bất kỳ trong năm tài chính
c, Phải là tháng 1 hoặc tháng 6 của năm tài chính
d, Tháng cuối của năm tài chính trước

Câu 3. Dạng Kế Toán Máy

Trong chương trình FAST ACCOUNTING, chức năng nào không phải của phân hệ "Hàng tồn kho"?

a, Cập nhật danh mục kho hàng
b, Cập nhật danh mục hàng hóa vật tư
c, Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
d, Lên báo cáo xuất nhập tồn kho

Câu 4. Dạng Kế Toán Máy

Danh mục hợp đồng mua hàng được cập nhật trong phân hệ

a, Kế toán tổng hợp 
b, Tài sản cố định
c, Mua hàng và công nợ phải trả
d, Bán hàng và công nợ phải thu

Câu 5. Dạng Kế Toán Máy

Sử dụng phần mềm kế toán, hệ thống số dư tài khoản cần:

a, Cập nhật lần đầu tiên sử dụng chương trình, các năm liên tiếp theo chương trình tự dộng tính.
b, Cập nhật mỗi năm một lần
c, Cập nhật mỗi tháng một lần
d, Cập nhật mỗi quý một lần

Câu 6. Dạng Kế Toán Máy

Chức năng "Khóa số liệu " nằm trong phân hệ nào của FAST:

a, Hệ thống
b, Kế toán tổng hợp
c, mua hàng và công nợ phải tả
d, Bán hàng và công nợ phải thu

Câu 7. Dạng Kế Toán Máy

Hãy chọn yếu tố thuộc hệ thống thông tin kế toán

a, Máy điện thoại
b, Dữ liệu kế toán
c, Giám đốc
d, Cả 3 yếu tố trên
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kế Toán Máy mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo