KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế Toán Công mới nhất 2021


Kế toán công là người làm việc ở vai trò kế toán nhưng không theo dõi bộ phận tài chính cho một công ty hay doanh nghiệp nào đó về mặt phân tích hoặc kiểm tra doanh thu lợi nhuận. Vậy thì dưới đây đã tổng hợp một số câu hỏi, tài liệu môn Kế Toán Công mới nhất dành cho sinh viên, nhân viên tham khảo.

Tài liệu môn Kế Toán Công mới nhất 2021

Tài liệu môn kế toán công mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế Toán Công

Phân biệt chi theo dự toán chi theo lệnh chi

Câu 2. Dạng Kế Toán Công

Tại một đơn vị sự nghiệp giáo dục trong năm N có các nghiệp vụ kinh tế:
1. Nhận quyết định giao dự toán KP hoạt động trong năm là 550.500
2. Rút tạm ứng dự toán KPHĐ về quỹ TM để chi hoạt động 150.000, tiền gửi lại NH 400.500
3. Thu tiền học phí của học sinh 80.000 bằng TM, nộp vào kho bạc
4. Tính lương phải trả cho người lao động 800.000
5. Tính các khoản trích theo lương theo quy định
6. Rút tiền học phí từ kho bạc về chi hoạt động sự nghiệp 80.000
7. Chỉ hoạt động sự nghiệp (HS,SV đi thi viết chữ đẹp; Hội thao...) bằng tiền mặt 150.000
8. Thanh toán lương và nộp các khoản trích theo lương bằng TGNH 
9. Mua vật tư văn phòng 30.000 đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
Yêu cầu: Định khoản

Câu 3. Dạng Kế Toán Công

1. Trong kỳ, đơn vị SN A thu phí, lệ phí bằng: Tiền mặt 100.000; TGNH, KB 180.000 
2. Cuối kỳ, xác định số phí phải nộp NSNN 100.000, và số được để lại cho đơn vị sử dụng 180.000. Đơn vị đã CK nộp cho NSNN số phải nộp trên
3. Trong kỳ, xác định phải trả tiền lương và các khoản phải nộp theo lương cho cán bộ thu phí 98.800 trong đó lương là 80.000
4. Chi TM từ nguồn phí để lại chi phí khác phục vụ thu phí 1.200, còn lại chi hoạt động 38.000 bằng TGNH 
5. Chi mua TSCĐ phục vụ thu phí 33.000 đã TT bằng TGNH, KB. Biết rằng TS này tính KH trong 8 năm, bắt đầu tính từ năm nay
6. Mua VL về để sử dụng cho hoạt động thu phí trả bằng TGNH 9.000. Cuối kỳ còn dư 1.000
Yêu cầu: Định khoản kế toán?

Câu 4. Dạng Kế Toán Công

Thực hiện các bút toán cuối kỳ (nếu có) và các bút toán kết chuyển xác định kết quả của hoạt động thu phí ở câu 3?
 
 
Tài liệu môn Kế Toán Công mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo