KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế hoạch kinh doanh mới nhất 2021


Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc kinh doanh đã có kết quả như thế nào và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tương lai. Thì sau đây là những câu hỏi tài liệu liên quan tới môn Kế hoạch kinh doanh mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu môn Kế hoạch kinh doanh mới nhất

Tài liệu môn kế hoạch kinh doanh mới nhất 2021

Tự luận dạng Kế hoạch kinh doanh

1. Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch huy động vốn góp của cổ đông để tăng khả năng tài trợ cho việc thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản cố định?
2. Dự báo nhu cấp nhân sự trong lập kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp không tính đến các yếu tố chính trị, xã hội và cạnh tranh?
Bài tập tình huống dạng Kế hoạch kinh doanh

1. Bài tập kế hoạch cung ứng và dự trự 

Công ty cổ phần cơ khí Sao Vàng chuyên lắp ráp xe máy, trong đó có bộ nhông xích phải mua từ bên ngoài. Mỗi bộ nhông xích có giá trị 160.000 đồng. Mỗi ngày doanh nghiệp sử dụng 100 bộ nhoonh xích (Doanh nghiệp này làm việc 250 ngày/năm). Việc cung ứng nhông xích được chuyên chở bằng một chiếc xe tải với chi phí vận chuyển là 5.000.000 đồng/chuyến (Có thể chở khối lượng tùy ý). Chi phí bảo quản của mỗi bộ nhông xích là 10.000 đồng/năm

Yêu cầu:

- Sử dụng phương pháp "Xác định khối lượng đặt hàng tối ưu" theo mô hình (EOQ) để xác định khối lượng đặt hàng cho mỗi lần đặt hàng
- Xác định số lượng đặt hàng trong năm và khoảng thời gian mỗi lần đặt hàng (tính theo ngày làm việc).

2. Bài tập kế hoạch sản xuất tổng thế dạng Kế hoạch kinh doanh

Một công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng tiến hành lập kế hoạch sản xuất tổng thể cho quý I và quý II năm 2019. Các căn cứ để lập kế hoạch bao gồm:
Kế hoạch bán hàng 6 tháng đầu năm 2019
Tháng 1 2 3 4 5 6 Tổng cộng
Số lượng bán 1.500 1.800 2.000 2.200 2.600 2.900 13.000
số ngày sản xuất dự kiến 22 22 21 22 21 22 130
Các thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật
Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng
Định mức sử dụng giờ công Giờ/sản phẩm 1,5
Đơn giá giờ công Nghìn đồng/giờ công 4
Đơn giá thuê ngoài Nghìn đồng/sản phẩm 10
Chi phí điều chỉnh tăng quy mô sản xuất Nghìn đồng/sản phẩm 8
Chi phí điều chỉnh giảm quy mô sản xuất Nghìn đồng/sản phẩm 5
Chi phí dự trữ hàng tháng Nghìn đồng/sản phẩm 2

Yêu cầu:

a, Hãy xác định mức yêu cầu sản xuất bình quân (cho mỗi tháng và cả thời kỳ) và vẽ đồ thị yêu cầu sản xuất. 
b, Lập các phương án kế hoạch sản xuất tổng thể tương ứng với những lựa chọn sau đây:
- Sản xuất ở mức trung bình cho cả thời kỳ và sử dụng dự trữ (giả sự dự trữ đầu kỳ và cuối kỳ đều bằng 0)
- Sản xuất ở mức tối thiểu (tương ứng với mức thấp nhất của yêu cầu mức sản xuất) và kết hợp thuê ngoài khi cần
- Sản xuất linh hoạt theo yêu cầu sản xuất của mỗi tháng
c, Tính toán các chi phí phát sinh cho từng phương án sản xuất tổng thể (được xác định ở yêu cầu b) và đề xuất kế hoạch sản xuất tổng thể với mục tiêu chi phí thấp nhất. Bạn có nhận xét gì về phương án kế hoạch sản xuất tổng thế được chọn.
 
 
Tài liệu môn Kế hoạch kinh doanh mới nhất : Tại đây 
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo