KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế Hoạch Hóa Phát Triển mới nhất 2021


Môn Kế Hoạch Hóa Phát Triển giúp sinh viên những vấn đề cơ bản về bản chất, nguyên tắc của kế hoạch hóa, các nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống kế hoạch định hướng phát triển kinh tế-xã hội cũng như chính sách để thực thi. Dưới đây đã tổng quát cấu trúc tài liệu môn Kế Hoạch Hóa Phát Triển cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng tham khảo môn này.

Tài liệu môn Kế Hoạch Hóa Phát Triển mới nhất 2021

Tài liệu môn kế hoạch hóa phát triển mới nhất 2021

Đáp số giải thích đúng sai dạng Kế Hoạch Hóa Phát Triển

1. Chương trình dự án là công cụ triển khai tất cả các hoạt động của KH 5 năm?
2. KHH là phương pháp quản lý của nhà nước nên đối tượng là khu vực kinh tế nhà nước?
3. Những điểm yếu của năm báo cáo X và dự báo năm X+1 là yếu tố xác định giải pháp của KH năm X?
4. Đánh giá "Hiệu lực" của hoạt động xây "mương" là biểu diễn của sự tác động của hoạt động đó tới hoạt động tưới tiêu?
5. Hiện tượng xâm thực mặn là điểm yếu của tỉnh X vì vậy tỉnh cần có biện pháp khắc phục?
6. Chỉ số là công cụ đánh giá KH nên cần có yếu tố định tính gắn với nó khi lập kế hoạch?
7. Để xác định mục tiêu, chỉ tiêu gắn với giải pháp cần nghiên cứu điểm yếu và dự báo của năm để xác định chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp?
8. Quy hoạch phát triển của tỉnh X là sự bố trí mạng lưới điện bao nhiêu của toán tỉnh?

Tự luận dạng Kế Hoạch Hóa Phát Triển

Cho các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

1. Xác định hạn chế và nguyên nhân
2. Xây dựng hế thống mục tiêu cho tỉnh 
3. Giải pháp tỉnh hoàn thành mục tiêu 

Nhận diện hệ thống KHH theo mục tiêu 

1. Sự khác biệt giữa chiến lược phát triển KTXH và chiến lược quân sự chính trị
2. Sự khác biệt giữa " mục tiêu", "giải pháp" của chiến lược phát triển và kế hoạch phát triển 
3. Chỉ ra một điểm yếu duy nhất khi nói về chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 đến nay, (điểm yếu đó là gì, tại sao lại là điểm yếu nhất, biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả, và đề xuất chính sách cải thiện).
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kế Hoạch Hóa Phát Triển mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo