KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế hoạch hóa phát triển II 2021


Kế hoạch hóa phát triển là quá trình soạn lập để có một bản kế hoạch tốt và sử dụng nó với chức năng là công cụ điều tiết các hoạt động diễn ra trên thực tế. Sau đây là những bài tập tài liệu liên quan tới môn Kế hoạch hóa phát triển II mới nhất cho các bạn tham khảo.

Tài liệu môn Kế hoạch hóa phát triển II 2021

Tài liệu môn kế hoạch hóa phát triển mới nhất 2021

Trắc nghiệm dạng Kế hoạch hóa phát triển II

Chọn câu đúng/sai

1. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh vẫn còn được đặt ra trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay
2. Chỉ số ăn theo là chỉ số tiêu lồng ghép biến dân số trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
3. Chính sách vay của NHTM để xử lý thâm hụt ngân sách luôn dẫn đến thoái lui đầu tư
4. Kế hoạch tăng trưởng tối ưu dựa trên cơ sở sử dụng tối đa khả năng nguồn lực có thể huy động 
5. Kế hoạch ngân sách yêu cầu giải thích cao để đảm báo tính pháp lý 
6. Kế hoạch ngân sách nhà nước có thể được coi là một bộ luật, được quốc hội thông qua hàng năm
7. Đầu tư hoàn thiện hệ thống bệnh viện tuyến cơ sở là đầu tư phát triển 
8. Hoạt động giáo dục là hoạt động vượt lên trước nó với hoạt động kinh tế 
9. Yêu cầu cơ bản trong bảng I/O và GO các ngành = nhau và GO toàn nền KT = nhau 
10. Trong nền kinh tế mở thì cơ cấu sản xuất, tiêu dùng của các ngành khác nhau?
11. Đứng trên góc độ nguồn vốn, thì đầu tư công chỉ do nhà nước đầu tư
12. Trong quá trình tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài, hệ số đối ứng có hiểu quả với vốn đầu tư thường có xu hướng giảm dần
13. Đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển

Dạng 2 : dạng Kế hoạch hóa phát triển II

Chọn câu đúng/sai và giải thích 

1. Một nước gọi là đã "tốt nghiệp OAD" có nghĩa là cơ cấu vốn thì Oda = 0 
2. Khi lập kế hoạch phát triển kì kế hoạch thì cần lưu ý hệ số icor không có xu hướng giảm
3. Giảm chi ngân sách bằng cách giảm chi trả nợ
4. Hoạt động giáo dục đi trước hoạt động kinh tế
5. Vay vốn trong nước đều dẫn đến thoái lui đầu tư 
6. Hoạt động y tế chữa bệnh đi sau hoạt động kinh tế 
 
 
Tài liệu môn Kế hoạch hóa phát triển II mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo