KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Môi trường và con người mới nhất 2021


Môi trường và con người là nguồn cốt cuộc sống, phát triển hay không tuy vào con người, tuy vậy cũng là một môn học đáng chú ý.

Tài liệu Môi trường và con người mới nhất 2021

Tài liệu môi trường và con người mới nhất 2021

Các dạng đề Môi trường và con người mới nhất

Đề 1.

Câu hỏi đúng sai giải thích

- Sản xuất bền vững là sản xuất không gây ô nhiễm môi trường
- Gia tăng dân số và gia tăng khí thải CO2 là 2 vấn đề độc lập
- Nhà nước là chủ thể quản lý môi trường
Câu luận
- Thực trạng làng nghề Việt Nam
- Thế nào là tiêu dùng bền vững, liên hệ ở Việt Nam

Đề 2.

Trắc nghiệm đúng sai
1. Phát triển bền vững là hài hòa các khía cạnh kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường
2. Tài nguyên đất bị suy giảm cả về diện tích lẫn chất lượng do tác động con người
3. Sản xuất bền vững đơn giản là không ô nhiễm môi trường

Bài tập

1. Nêu ngắn gọn vấn đề nghèo đói và môi trường ở Việt Nam
2. Nêu ngắn gọn việc phát triển bền vững ở Việt Nam

Đề 3.

Trắc nghiệm đúng sai
- Tiêu dùng bền vững là thỏa mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng
- Phát triển kinh tế xã hội luôn tác động xấu tới môi trường?
- Tài nguyên rừng có thể tái tạo vì vậy cần khai thác có kế hoạch...
Câu luận
Nội dung sản xuất bền vững, nêu thực tế ở Việt Nam, ảnh hưởng của đô thị hóa tới môi trường ở Hà Nội 

Đề 4.

Trắc nghiệm đúng sai và giải thích
- Tiêu dùng bền vững là hạn chế tối đa tiêu dùng
- Ô nhiễm không khí ở Việt Nam là do giao thông vận tải chính
- Tiêu dùng bền vững là hạn chế tối nhu cầu tiêu dùng
- Tất cả quốc gia đều chịu tác động biến đổi khí hậu 
- Con người có thể cải tạo và khai thác tài nguyên theo ý mình thích
Câu luận
- Vai trò của nước tác nhân chính gây ô nhiễm ở Việt Nam
- Các chỉ số đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trên đây là những tài liệu về Môi trường và con người mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Môi trường và con người mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo