KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Marketing thương mại quốc tế mới nhất 2021


Marketing thương mại quốc tế là một môn học có tính chất quan trọng cao, cần những điều cần thiết đối với các doanh nghiệp. Đối với các bạn sinh viên thì đây là môn cần sự tìm tòi nhất là tài liệu, vậy thì dưới đây là tài liệu môn Marketing thương mại quốc tế mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu Marketing thương mại quốc tế mới nhất 2021

Tài liệu marketing thương mại quốc tế mới nhất 2021

Dạng bài tập môn Marketing thương mại quốc tế

Câu 1.

Tiêu chuẩn hóa và giải thích nghi hóa trong quảng cáo quốc tế là gì? Hãy trình bày 4 lí do vì sao doanh nghiệp lựa chọn việc thích nghi hóa quảng cáo ở từng quốc gia nhất định? Cho ví dụ minh họa cụ thể?

Câu 2.

Một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu rượu vang vào Hoa kỳ. Thuế nhập khẩu mà chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với loại rượu vang là 80%. Giá CIF giao cho nhà xuất khẩu ở New York là 9USD/chai. Chi phí dự trữ ở kho khi hàng đến là 0.2 USD/chai. Sản phẩm này được bán theo kênh: nhà nhập khẩu - nhà bán lẻ. Nhà nhập khẩu muốn lợi nhuận là 30% giá bán cho nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ muốn lợi nhuận 40% trên giá mua của nhà nhập khẩu.
      Sản phẩm của doanh nghiệp này có thể cạnh tranh trên thị trường Hoa Kỳ không? Biết rằng tại thị trường Hoa Kỳ giá trung bình sản phẩm là 38.8 USD/chai.

Câu 3. 

Tại sao doanh nghiệp lại thực hiện Marketing thương mại quốc tế? Những lợi ích cơ bản của doanh nghiệp đạt được từ hoạt động này là gì? Các bạn hãy cho ví dụ minh họa?

Câu 4. 

Các bạn hãy phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thâm nhập thị trường quốc tế của doanh nghiệp? Phân tích hoạt động thâm nhập thị trường quốc tế của cà phê Trung Nguyên trong thời gian vừa qua?

Câu 5.

Nhận định đúng sai và giải thích?
a, Trong mọi trường hợp, một sự trả lời trễ hạn không thể trở thành một chấp nhận chào hàng.
b, Trong điều kiện nhóm C, người mua phải ký HĐ vận tải và bảo hiểm cho lô hàng xuất khẩu.
c, Đối với tranh chấp xảy ra giữa 1 nước thành viên phát triển và 1 nước thành viên đang phát triển thì thành phần ban hội thẩm phải có ít nhất một người đến từ 1 nước thành viên đang phát triển.
d, Một khi báo cáo của ban hội thẩm hay cơ quan phúc thẩm được DSB thông qua, các bên tranh chấp phải tuân thủ ngay lập tức .

Một số câu hỏi trên thuộc dạng Marketing thương mại quốc tế bám sát đề thi hoặc đề cương ôn tập,...

 
Tài liệu tham khảo môn Marketing thương mại quốc tế mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo