KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Du Lịch mới nhất 2021


Kế toán du lịch nắm vai trò theo dõi, quản lý về chi phí, dịch vụ trong suốt hành trình tour gián tiếp qua bộ phận điều hành tour hoặc hướng dẫn viên du lịch. Kế toán du lịch sẽ tiếp nhận các khoản thu chi thông qua hóa đơn dịch vụ trong quá hành trình của tour du lịch. 
Dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Kế Toán Trong DN Du Lịch mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Du Lịch mới nhất 2021

Tài liệu kế toan trong DN mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế Toán Trong DN Du Lịch

Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình vật liệu của như sau:

a, Mua vật liệu xuất cho dùng trực tiếp 200.000, cho bộ phận quản lý dịch vụ 100.000, chưa có thuế (Thuế GTGT là 10%) đã trả bằng tiền mặt.
b, Vật liệu mua tháng trước về xuất cho bộ phận quản lý dịch vụ là 1.500.000, cho sử dụng trực tiếp là 500.00.
c, Mua 6.500.00 vật liệu chưa tính thuế, thuế GTGT là 5%, cuối tháng hàng chưa về. Công ty đã trả cho người bán qua chuyển khoản và được nhận chiết khấu thanh toán 2% bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.

Câu 2. Dạng Kế Toán Trong DN Du Lịch

Tình hình thanh toán lương và thanh toán với khách hàng:

a, Tính ra lương bộ phận dịch vụ là 35.000.000, lương của bộ phận quản lý dịch vụ là 10.000.000. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, kinh phí công đoàn và bỏa hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định.
b, Khách hàng G thanh toán tiền dịch vụ với tổng số tiền là 80.000.000 bằng chuyển khoản, chưa có thuế (Thuế GTGT là 10%) biết khách hàng đã đặt trước 8.000.000.
c, Khách hàng M dặt trước 5.00.00 qua chuyển khoản để chuẩn bị thuê dịch vụ tháng sau.
d, Khách hàng H thanh toán tiền nợ là 1900 USD, biết tỉ giá ghi trong số là 20.200, tỉ giá GDBQLNH là 20.200 bằng tiền mặt, và bán cho công ty 1000EUR, với giá 28.000đ/EUR đẻ lấy tiền mặt. Cuối ngày, công ty đã bán lại số tiền trên cho ngân hàng với giá 21.000đ/USD, 29.000đ/EUR lấy tiền mặt.
Yêu cầu: Định khaorn các nghiệp vụ trên

Câu 3. Dạng Kế Toán Trong DN Du Lịch

Tình hfinh công cụ, dụng cụ:

a, Xuất 800.00 công cụ thuộc loại phân bố 1 lần.
b, Phân bố lần 2 số công cụ xuất đợt trước thuộc loại phân bố 50%, biết giá trị lúc xuất là 4.000.000, giá trị phế liệu thu hồi là 40.000, khoản bồi thường là 80.000.
c, Xuất công cụ phân bố 4 lần có giá trị là 1.600.000
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.

Câu 4. Dạng Kế Toán Trong DN Du Lịch

Phòng Kế toán thông báo cho bộ phân dich vụ như sau:

a, Số khấu hao TSCĐ của bộ phận dịch vụ là 4.000.000
b, Trừ vào tiền lương của một nhân viên dịch vụ do làm hỏng một số công cụ (ở câu 3 80.00)
c, Công ty thanh toán toàn bộ lương cho CNV qua chuyển khoản. Chi kinh phí công đoàn trực tiếp tại đơn vị 2.000.000 bằng tiền mặt.
d, Công ty MISA tặng một hệ thống âm thanh, ánh sáng có giá 60.000.000. Chi phí tiếp nhận, lắp đặt là 1.000.000 chi bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Định khaonr các nghiệp vụ trên

Câu 5. Dạng Kế Toán Trong DN Du Lịch

Thực hiện các bút toán kết chuyển và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận dịch vụ.

Câu 6. Dạng Kế Toán Trong DN Du Lịch

Phản ánh tình hình kinh doanh của bộ phận dịch vụ trên sơ đồ tài khoản chữ T.

 
 
Tài liệu tham khảo môn Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Du Lịch mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo