KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Kế Toán Quản Trị I mới nhất 2021


Kế toán quản trị là một nhánh mới của ngành kế toán được ra đời trong thời gian hơn 15 năm trở lại đây và đang trở thành xu thế mới của kế toán hiện đại. Kế Toán Quản Trị I cũng là một môn có tầm ảnh hưởng khá lớn, đối với các bạn học môn này cần tìm tòi và tham khảo tài liệu, thì dưới đây đã tổng hợp câu hỏi và tài liệu liên quan tới môn Kế Toán Quản Trị I cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo.

Tài liệu Kế Toán Quản Trị I đáng chú ý

Tài liệu môn kế toán quản trị I mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế Toán Quản Trị I

Hãy lấy ví dụ minh họa và giải thích cho mỗi loại chi phí dưới đây:

a, Chi phí thời kỳ
b, Chi phí biến đổi
c, Chi phí trực tiếp

Câu 2. Dạng Kế Toán Quản Trị I

Hãy chỉ ra chi phí nào dưới đây là chi phí hỗn hợp và giải thích (đvt: 1000đ).

 
Chi phí

Mức độ hoạt động

   12.500 Sp                18.000SP

Chi phí

Mức độ hoạt động 

    12.500 SP                      18.000SP

X1 10.000.000                12.500.000 X3 24.750.000                       28.260.000
X2 17.500.000                25.200.000 X4 32.250.000                       46.440.000

Câu 3. Dạng Kế Toán Quản Trị I

Công ty ABC sản xuất sản phẩm M có tài liêu về chi phí sản xuất trong 6 tháng năm N như sau:

Tháng Số lượng sản phẩm SX (chiếc) Chi phí sản xuất (1.000đ) Tháng Số lượng sản phẩm SX (chiếc) Chi phí sản xuất (1.000đ)
1 21.000 1.087.000 4 25.300 1.452.000
2 27.500 1.657.000 5 15.500 937.000
3 19.800 986.000 6 23.870 1.204.000
 
Giá bán đơn vị sản phẩm: 100 nghìn đồng/chiếc
Phương trình chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: y = 15.000 + 28X
(trong đó X: là số chiếc sản phẩm M sản xuất và tiêu thụ của công ty ABC)
Yêu cầu 1: hãy xây dựng phương trình dự đoán chi phí sản xuất và lập ABC KQKD thoe mức độ hoạt động tháng 7/N với sản lượng sản xuất và tiêu thu dự kiến là 24.000 chiếc sản phẩm M. Bạn có nhận xét gì về cách lập báo cáo này?
Yêu cầu 2: Xác định điểm hòa vốn, doanh thu an toàn, tỷ lệ doanh thu an toàn, độ lớn đòn bẩy hoạt động trong tháng 7/N. Độ lớn đòn bẩy hoạt động có ý nghĩa như thế nào trong kinh doanh?

Câu 4. Dạng Kế Toán Quản Trị I

Yếu cầu 1: Lập dự toán sản xuất quý III cho Công ty XYZ biết theo kinh nghiệm sản xuất thì hàng tồn kho cuối tháng này ở mức 20% nhu cầu sản xuất ở tháng sau.
Chi tiêu Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10
Số lượng tiêu thụ 40.000 50.000 55.000 45.000 54.000
Yêu cầu 2: Tháng 8 số lượng sản xuất thực tế là 53.000 sản phẩm với tổng thời gian lao động trự tiếp đã sử dụng là 16.000 giờ và chi phí nhân công trực tiếp phát ính là 1.000.000 nghìn đồng. Định mức nhân công sản xuất trực tiếp là: 0,3 giờ/chiếc * 60 nghìn đồng/giờ = 18 nghìn đồng/ chiếc. Hãy sử dụng dự toán linh hoạt xác định biến động chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ (biến động năng suất lao động và biến động giá nhân công).
 
Tài liệu tham khảo môn Kế Toán Quản Trị I mới nhất : Tại đây 
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo