KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Hệ thống thông tin là gì


Hệ thống thông tin là gì và các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là gì 

Một tập hợp các thành phần có quan hệ với nhau nhằm thu thập, xử lý dữ liệu thành thông tin, và cung cấp cho người sử dụng.

Một hệ thống thông tin: Có thể coi là một bộ các hệ thống con có mối quan hệ với nhau, cùng thực hiện các công việc như thu thập, xử lý, lưu trữ, chuyển đổi và phân phối thông tin cho việc lập kế hoạch, đưa ra quyết định, và kiểm soát thông tin

Hệ thống thông tin gồm các thành phần cơ bản:

Dữ liệu

Khái niệm: Là những “thực tế”, sự kiện được thu thập, ghi nhận, lưu trữ và xử lý bởi hệ thống thông tin.

Các loại dữ liệu Trong các DN: Các nghiệp vụ/hoạt động đã phát sinh; Các nguồn lực bị tác động bởi các nghiệp vụ/hoạt động; Các cá nhân tham gia vào hoạt động/nghiệp vụ

2. Thông tin

Khái niệm: Là dữ liệu đã đƣợc tổ chức và xử lý cung cấp cho người sử dụng đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

+Đặc điểm thông tin: Thông tin về DN có thể đƣợc cung cấp cho nội bộ

và ngoài doanh nghiệp.

Lưu ý rằng thông tin với người này là dữ liệu với người khác.

Các yêu cầu của thông tin: Mỗi nhóm ngƣời dùng có yêu cầu thông tin riêng Ở mức càng cao của tổ chức, nhu cầu thông tin

tổng hợp càng cao, ít cần những thông tin chi tiết,vụn vặt

Giá trị của Thông tin:

Thông tin là một nguồn lực kinh doanh

+ Rất cần thiết cho việc quản lý

+ Quyết định sự sống còn của doanh nghiệp

Giá trị của Thông tin = Lợi ích của thông tin – Chi phí để có được thông tin

Lợi ích của thông tin có thể gồm:

• Giảm độ bất định, sự không chắc chắn

• Cải thiện việc ra quyết định tốt hơn

• Cải thiện việc lập kế hoạch và các hoạt động đã lên kế hoạch

Chi phí để có được thông tin

Chi phí có thể gồm thời gian và nguồn lực đã tiêu dùng để:

• Thu thập dữ liệu

• Xử lý dữ liệu

• Lƣu trữ dữ liệu

• Phân phối thông tin tới ngƣời sử dụng

Đặc tính đo lường tính hữu ích của thông tin:

+ Phù hợp

+ Tin Cậy

+ Đầy đủ

+ Kịp thời

+ Có thể hiểu được

+ Có thể kiểm chứng

+ Có thể tiếp cận

3. Quá trình xử lý

Thực hiện hoạt động xử lý Dữ liệu đã thu thập như: Phân tích, Tính toán, Tổng hợp dữ liệu, Ghi chép, Xác nhận….Nhằm làm biến đổi tính chất, nội dung của dữ liệu, tạo ra thông tin theo yêu cầu sử dụng

4. Lưu trữ

Lưu trữ dữ liệu đầu vào hoặc thông tin đầu ra phục vụ cho quá trình xử lý và cung cấp thông tin về sau cho đối tượng sử dụng

5. Kiểm soát

Kiểm soát quá trình thu thập, luu trữ, xử lý cung cấp thông tin theo tiêu chuẩn, mục tiêu, phản hồi sai sót hạn chế để khắc phục, sửa chữa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

⇒ Học kế toán online  1 kèm 1 (Cấp tốc mọi trình độ)

⇒ Học kế toán tại nhà ( Giảng viên tới nhà để dạy)

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo