KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Đề thi môn Quản lý học II mới nhất 2021


Quản lý là việc quản trị của một tổ chức, cho dù đó là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ. Quản lý bao gồm các hoạt động thiết lập chiến lược của một tổ chức và điều phối các nỗ lực của nhân viên (hoặc tình nguyện viên) để hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng các nguồn lực sẵn có, như tài chính, tự nhiên, công nghệ và nhân lực. Thuật ngữ "quản lý" cũng có thể chỉ những người quản lý một tổ chức.

Đề thi môn Quản lý học II mới nhất 2021

Tài liệu môn quản lý học II mới nhất 2021

Câu hỏi dạng Quản lý học II

Câu 1: đúng sai có giải thích

1. Khung logic là công cụ để thực hiện mục tiêu kế hoạch chiến lược
2. Cơ cấu tổ chức bền vững được xây dựng để sử dụng cho kế hoạch tác nghiệp

Câu 2. chọn đáp án có giải thích

1. Đáp án nào dưới đây không làm cho tầm lãnh đão trở lên rộng hơn
A. Cấp dưới làm cviec tương tự
B. Cấp dưới làm ở nhiều địa điểm khác nhau
C. Cấp dưới có chuyên môn cao, ít cần sự hướng dẫn
D. Quy trình thủ tục rõ ràng....
2. Cơ cấu tổ chức nào phù hợp trong môi trường bất ổn
A. hình tháp
B. Cơ học
C. Hữu cơ
D. Chức năng

Câu 3. Nêu tên tổ chức em quan tâm. Trình bày thuộc tính chuyên môn hoá lao động. Nêu nhược điểm và giải pháp

Câu 4. vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức theo hình thành bộ phận. Nêu ưu và nhược điểm. Đề xuất hoàn thiện.

Đề thi môn Quản lý học II

Đề 1

1. nêu tên tổ chức mà em quan tâm? . nêu nội dung côt yếu của kế hoạch chiến lược của tổ chức? 
câu 2: phân tích môi trg bên trong ma trận IFE của tổ chức vừa nêu 
câu 3 nêu kế hoach mà e quan tâm . nếu các bước xác định nguồn lực cho kế hoach 
câu 4 nhận định đúng sai 
1 .kiểm soát theo chuỗi giá trị là kiểm soát đầu vào , quá trình thực hiện
2 kế hoạch phát triển thị trường và thâm nhập thị trường không khác nhau về .....

Đề 2

Câu 1: Nêu tên tổ chức em quan tâm. Nội dung cốt yếu của kế hoạch chiến lược của tổ chức
Câu 2: Phân tích môi trường bên trong. Lập ma trận IFE
Câu 3: Nêu 1 bản kế hoạch hoạt động em quan tâm. Trình bày bản kế hoạch đó theo khung thực hiện

Câu 4: Đ/S

a. Ma trận QSPM là công cụ trong phân tích môi trường tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch chiến lược.
b. Chương trình dự án là một loại kế hoạch chiến lược

Đề 3

Câu 1: nêu tổ chức mà em qtâm, nêu 1 kế hoạch tác nghiệp của tổ chức đó, nêu ND cốt lõi của tc đó
Câu 2: trình baỳ quy trình lâp kế hoạch cho kế hoạch tác nghiệp trên
Sau đây là tài liệu môn Quản lý học II đã tổng hợp cho các bạn sinh viên cũng như các đối tượng liên quan tham khảo môn Quản lý học II.
 
Tài liệu tham khảo môn Quản lý học II mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo