KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì


Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì, Nên lựa chọn phương pháp kê khai thuế khấu trừ hay trực tiếp, Có thể đổi lại phương pháp kê khai tính thuế

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì

+ Hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng: Hóa đơn điện tử

+ Hóa đơn GTGT có ghi tiền thuế bán ra theo từng loại hàng hóa dịch vụ

+ Tờ khai thuế GTGT thì thuế phải nộp theo từng loại hàng hóa dịch vụ bán ra và được khấu trừ thuế đầu vào

Phương pháp khấu trừ là phương pháp tính thuế mà theo đó, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

=

Thuế GTGT đầu ra

-

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó: 

- Thuế GTGT đầu ra: Bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng, được xác định bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định), chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu, hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế đầu vào theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nên lựa chọn phương pháp kê khai thuế khấu trừ hay trực tiếp

+ Cơ sở để chọn lựa:

 Quan trọng là số hóa đơn đầu vào là nhiều hay ít, Ta phải dựa vào số tiền thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ là nhiều hay ít để mà lựa chọn

+ Nếu số tiền thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ là nhiều thì chọn phương án kê khai theo phương pháp khấu trừ

+ Nếu số tiền thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ là ít thì chọn phương án khai trực tiếp

Có thể đổi lại phương pháp kê khai tính thuế:

Các bước chuyển đổi phương pháp tính thuế như sau:

Doanh nghiệp đang hoạt động muốn thay đổi phương pháp tính thuế GTGT (từ trực tiếp sang khấu trừ hoặc ngược lại) cần làm thủ tục với cơ quan thuế để xin chuyển đổi. Bộ hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Tải mẫu tại đây

- Đăng ký kinh doanh (photo, đóng dấu treo của doanh nghiệp)

- Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (giám đốc doanh nghiệp)

- Hợp đồng thuê trụ sở doanh nghiệp (bản gốc + bản photo đóng dấu treo).

Bộ hồ sơ nêu trên doanh nghiệp nộp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nhận kết quả.

Xem thêm cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tạiCách làm báo cáo thuế


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

⇒ Phương pháp kê khai thuế trực tiếp là gì

⇒ Phân biệt phương pháp kê khai trực tiếp và khấu trừ

⇒ Học kế toán thực hành - khuyến mãi 50% học phí

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo